-- OGLAŠEVANJE --

V Radečah zvišali sejnine, tudi nadomestila članom komisij, odborov ter predsednikom KS

-- OGLAŠEVANJE --

Na novembrski seji Občinskega sveta Občine Radeče so svetnice in svetniki soglasno potrdili izplačila, ki jih prejmejo za njihovo udeležbo na sejah kot tudi višino izplačila, ki jih prejmejo predsedniki krajevnih skupnosti v obliki nagrad ter izplačila za navzočnost na sejah odborov in komisij kot tudi na sejah delovnih teles radeških javnih zavodov. 

Tomaž Režun

Kot je poudaril Tomaž Režun, “župan in podžupan nista udeležena v tem pravilniku,” da pa je pri obravnavanem povišanju sejnin potrebno vzeti v obzir, da se v Radečah izplačujejo sejnine, ki so med najmanjšimi v Sloveniji in povišanj v zadnjih 15 letih ni bilo.

Tabela zneski sejnin prej in po novem

do 30. 11. 2023 (v € neto) Od 1. 12. 2023 (v € neto)
seja občinskega sveta – predsedujoči 150,00 150,00 150,00 180,00
seja občinskega sveta – član 100,00 120,00
seja nadzornega odbora – predsedujoči 150,00 180,00
seja nadzornega odbora –član 100,00 120,00
seja odbora/komisije* – predsedujoči 34,00 50,00
seja odbora/komisije* – član 17,00 25,00
Tabela: Pregled višine zneskov sejnin. Vir: Občina Radeče. Lastna izdelava

*velja za delovna telesa Občinskega sveta Občine Radeče (odbora, komisije) ter delovna telesa javnih zavodov, javnega podjetja ali javnega sklada

Po besedah pravnice na Občini Radeče Nataše Žnidaršič Mavri se poleg spremenjenih prejemkov občinskih svetnikov, članov odbora ter komisij spreminja tudi višina nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. V Radečah so štiri krajevne skupnosti (Radeče, Jagnjenica, Vrhovo in Svibno) in štirim predsednikom (Dušan Podlesnik, Rado Mrežar, Drago Klanšek, Primož Knez) torej za uspešno opravljanje funkcije pripada nagrada, ki po novem znaša 120 evrov in je izplačana štirikrat letno. Do 1. decembra 2023 je nagrada znašala 100 evrov.

Pravilnik z novimi zneski sejnin je začel veljati 1. decembra 2023. Upoštevajoč, da je zadnja lanska seja Občinskega sveta Občine Radeče potekala konec decembra, so svetniki že prejeli višjo sejnino.

Župan Občine Radeče je v letu 2023 sklical 7 rednih sej in v kolikor bo trend enak tudi v letu 2024, svetniku, ki se udeleži torej vseh, predvidevajmo, sedmih sej – pripada posameznemu članu plačilo na letni ravni v višini 840 evrov.

Zagorski in hrastniški župan krepko čez 70 odstotkov glasov

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTOGALERIJA: Gasilci so se sami “lotili” evropskih projektov, s katerimi posodabljajo svoje prostore in opremo

Kar sami so pripravili projekt, se javili na razpis za evropska sredstva in z njimi postavili sončno elektrarno na streho ter prenovili prostore. Gasilski...
-- OGLAŠEVANJE --