Politika varstva zasebnosti

Politika varstva zasebnosti

Ta Politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji uporabe spletnega mesta zon.si, šteje za uporabnika ter za celotna spletna mesta, vključno z njihovimi podstranmi in mobilnimi aplikacijami.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno mesto ali aplikacijo (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke varujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

 1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenih spletnih mestih, ki jih obdelujemo skladno z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, je Zavod ZON.si, Turje 75, 1431 Dol pri Hrastniku (v nadaljevanju: upravljavec).

 1. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Zavod ZON.si je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je za vas dosegljiva na elektronskem naslovu urednistvo@zon.si.

 1. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Zavod ZON.si ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, LiveNetLife, Outbrain, WPS statistika, Content exchange, AdYouLike, Apester, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin, Vimeo, SmartOcto, Midas, Linker, JWPlayer, Microsoft Clarity, Rumble, SoundCloud, Infogram in spletna platforma HubSpot za pošiljanje elektronskih obvestil o aktualnih igrah in promocijskih akcijah, elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah, elektronskih vabil na dogodke ter e-publikacij Zavoda ZON.si.

S spletnimi platformami iz prejšnjega odstavka izmenjujemo vaše osebne podatke:

 1. na osnovi sklepa o ustreznosti, ki ga je za članice EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) Komisija EU sprejela 10. julija 2023; ali
 2. na osnovi Standardnih pogodbenih določil, ki jih je 4. junija 2021 sprejela Komisija EU.

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, najdete na naslednjih povezavah:

 1. Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Zavod ZON.si zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov, za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

4.1      Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej.

4.1.1     Pošiljanje novic, obvestil, promocij, ipd.

 • pošiljanje elektronskih obvestil o aktualnih nagradnih igrah in promocijskih akcijah Zavoda ZON.si:
 • elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah
 • pošiljanje elektronskih vabil na dogodke
 • pošiljanje vabil po pošti na dogodke
 • telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in digitalnih produktov
 • pošiljanje e-publikacij

Na podlagi privolitve za vsak namen posebej Zavod ZON.si zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek, naslov elektronske pošte, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto in telefonska številka.

4.1.2     Sodelovanje v nagradnih igrah

Posameznik s sodelovanjem v nagradni igri poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v namene izvedbe nagradne igre Zavoda ZON.si, kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre.

Za izvedbo nagradne igre, Zavod ZON.si zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, polni naslov, elektronska pošta, telefonska številka in v kolikor je nujno zaradi tipa nagrade tudi podatek o datumu rojstva. Pri nagrajencih nagradne igre obdelujemo tudi davčno številko in številko bančnega računa v skladu s Splošnimi pogoji in našo zakonsko obveznostjo.

4.1.3     Uporabniške vsebine

Spletne strani Zavoda ZON.si uporabnikom omogočajo objavljanje komentarjev in posredovanje lastnih novic (v nadaljevanju: uporabniške vsebine).

Z objavo komentarja oziroma posredovanjem lastnih novic, se razume, da je uporabnik podal privolitev za objavo uporabniške vsebine na spletnem mestu Zavoda ZON.si.

Zavod ZON.si ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na spletnih mestih Zavoda ZON.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Uporabniške vsebine so del Splošnih pogojev spletnih portalov.

4.2.   Registracija uporabniškega računa

Registracijo uporabniškega računa posameznik opravi prostovoljno, s čimer z nami sklene dogovor v obdelavo za namene registracije uporabniškega računa. Ob registraciji pa lahko poda tudi privolitev za druge v točki 4.1.1 navedene namene.

Za namen registracije uporabniškega računa za spletna mesta Zavod ZON.si zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • obvezni podatki: uporabniško ime, vzdevek, ime, priimek, e-poštni naslov
 • neobvezni podatki: telefonska številka, naslov, datum rojstva, spol, avatar (prikazana slika uporabnika).

Če obveznih podatkov ne zagotovite, vam uporabniškega računa ne moremo kreirati.

4.3      Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Zavod ZON.si zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov obdelujemo za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskane spletne strani Zavoda ZON.si
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev,
 • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnega mesta Zavoda ZON.si  ter
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter za verifikacijo glasov pri glasovanju, zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP-naslov, statistični podatki o obisku spletnega mesta, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca, ki jih statistično obdelamo in agregiramo, da jih ni več mogoče povezovati z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

4.4      Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca

Zavod ZON.si zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjava dolga.

Za navedene namene, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, bančni podatki, davčna številka, EMŠO, e- naslov, telefonska številka.

Če nam podatkov ne zagotovite, vam ne moremo zagotoviti plačljivih storitev.

Če ste nagrajenec v nagradni igri, vas pred podelitvijo nagrade pozovemo, da nam posredujete:  naslov stalnega prebivališča, davčno številko in številko bančnega računa v skladu z našo obveznostjo, ki nam jo nalaga davčna zakonodaja.

Če nam podatkov ne zagotovite, vam nagrade ne moremo podeliti.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Zavod ZON.si za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 1. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo 3 leta od preklica vaše privolitve.

Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe se hranijo:

 1. še 10 let po zaključku koledarskega leta v katerem so nastali za vse pogodbene odnose, kjer nastane finančna transakcija;
 2. v primeru izterjave neplačanih obveznosti še 10 let po zaključku koledarskega leta, v katerem se zaključi sodni postopek; ter
 3. 5 let po zaključku koledarskega leta, v katerem so nastali za vse ostale pogodbene odnose.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

 1. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 • Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 • Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

 • Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj pomembno vpliva.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, ki je za Slovenijo Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, Ljubljana, www.ip-rs.si.

 1. Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da na elektronski naslov urednistvo@zon.si zapiše, kaj točno bi želel.

Piškotki

Spletno mesto Zavoda ZON.si. za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

Več o piškotkih in kako jih upravljati si lahko preberete v Politiki uporabe piškotkov.

Spremembe in veljavnost

Zavod ZON.si si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Politika varstva zasebnosti velja od 8. 3. 2024