Tudi v Radečah ustanovili nov občinski svet

0
456

Radeški novi občinski svet je potrdil mandate svetnikom in še enkrat potrdil župana Tomaža Režuna, ki na tokratnih volitvah ni imel niti protikandidata. Nekaj sprememb pa je v tokratni sestavi občinskega sveta. 

Občinski svet Radeče

Sestava Občinskega sveta Občine Radeče v novem mandatu

Alenka Bervar (SD)

Nada Bervar (SD)

Helena Bregar Šramel (SDS)

Anja Gospodarič (ZA-R)

Zoran Čulk (ZA-R)

Marija Imperl (SD)

Drago Klanšek (SD)

Peter Mlakar (SDS)

Tomaž Novak (NSi)

Dušan Podlesnik (SD)

Janez Prešiček (SD)

Miran Prnaver (NSi)

Urška Renko (ZA-R)

Breda Šuligoj (ZA-R)

Rok Zahrastnik (ZA-R)

Ker funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, se prične postopek za nadomestitev člana OS, ta bo potrjen na naslednji redni seji.

V 5-člansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so na koncu bili imenovani Zoran Čulk, Peter Mlakar, Miran Prnaver, Dušan Podlesnik in predsednik – Janez Prešiček.

VIDEO: Cilji niso majhni glede na to, da iz naše občine prihaja minister