Uredništvo

Uredništvo ZON

Odgovorna urednica: Neža Šabanovič Grmšek
Kontakt uredništva: urednistvo@zon.si, 041 266 399

Naslov uredništva:
Zasavske onlajn novice
Cesta 1. maja 56
1430 Hrastnik

Izdajatelj: Zavod ZON.si
Vpis v razvid medijev: 1863

EKIPA sodelavcev Zavoda ZON.si je sestavljena iz različnih karakterjev, prijaznih obrazov in kakovostnih izvajalcev na svojem področju. Poleg diplomirane novinarke Neže Š. Grmšek, ki skrbi za dnevno uredništvo, je del zasavskih dogodkov pogosto tudi Stanislava Radunovič. Za dobre fotografije na prizorišču večkrat poskrbi Srečko Grmšek, oblikovanje je prepuščeno Slavku Garantiniju in Darjanu Bunti. Vsake toliko svoja avtorska dela pošlje tudi Doroteja Jazbec in vedno smo veseli novih sodelavcev, študentov in praktikantov. Skrbimo za ustavno pravico do svobodnega izražanja in sledimo novinarskemu kodeksu pri širjenju informacij. V vseh svojih vsebinah in dejavnostih zasledujemo temeljne evropske pravice. Vsaj enkrat letno v svoje uredništvo povabimo tudi šolarje, ki lahko spoznajo, kaj naša organizacija predstavlja.

Finančna in poslovna poročila; ZAVOD ZON.si:

ZON.SI_POSLOVNO_POROČILO_2022

ZAVOD_ZON

ZON_POROČILO_2020_PDF

Finančna poročila:

lp2022_6959709000 lp2021_6959709000 lp2020_6959709000

Akt o ustanovitvi Zavod ZON.si

Akt o ustanovitvi Zavoda ZON.si