Impact 4 Values
Skupaj z iniciativo staršem otrok z Downovim sindromom smo se odločili spremeniti krivično zakonodajo. Starši morajo vsako leto znova dokazovati, da ima otrok Downov sindrom. O tem odloča dobro plačana zdravniška komisija, starši pa več mesecev čakajo na odločbe, ki so edini dokument starša, da je njegov otrok drugačen od vrstnikov. Kot del projekta smo pregledali tudi področje DS v Sloveniji in ugotovili, kako pomanjkljivi so podatki. Uradne institucije nimajo podatkov, ne o koriščenju socialnih pravic, ne o številu otrok, niti o tem, kam so usmerjeni …Še manj pa zbirajo podatke o odločitvah zdravniških komisij, ki jih nihče ne nadzira in odločajo povsem avtonomno in brez obrazložitev.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Local Media for Democracy
Journalismfund Europe je prepoznal naš portal in medij kot zelo pomemben na našem področju. Zasavje je novičarska puščava, za katero skrbimo na portalu ZON.si z vsakodnevnim objavljanjem novic. Financirali so prenovo spletnega portala, s katero smo se usmerili predvsem v bralce starejše od 60+ in v mladostnike. Dodali smo funkcijo za slabovidne, poenostavili branje, poenostavili iskalnik, oblikovalsko stran izpopolnili.

Prenovo je podprla fundacija Journalismfund Europe Local Media for Democracy.

Rudarske princese
Vsako leto v organizaciji našega portala ZON.si združimo okoli 50 uspešnih žensk, ki so iz Zasavja ali povezane z Zasavjem. Organiziramo dogodek pod imenom Rudarske princese, ki je namenjen povezovanju na lokalnem nivoju, s spodbujanjem enakopravnosti žensk v poslovnem svetu.

Zlati kuolm
Gre za spletno glasovanje in izbor najboljše zasavske turistične atrakcije. Nagrado najboljšim vsako leto podelimo na prireditvi Funšterc v Hrastniku, leta 2023 smo izbiri najboljših treh atrakcij dodali še izbor najboljše zasavske prireditve.

Izdelava komunikacijske strategije in vodenje obveščanja in komuniciranja za več evropskih projektov (Odvajanje in čiščenje odpadne vode Občina Hrastnik, Odvajanje in čiščenje odpadne vode Občina Trbovlje, OIC Hrastnik) Izvedli smo celostno komunikacijsko strategijo za 3 različne evropske projekte. Dva na področju odvajanja in čiščenja voda, enega ob izvedbi največjega občinskega projekta v zgodovini samostojne Slovenije na področju podjetništva v Hrastniku.

Serija videov za Poljeprivredno komoro Hrvatske
V projektu hrvaške kmetijske zbornice smo sodelovali z izvedbo priprave audiovizualnih del. Pripravili smo scenarije, izvedli snemanja in pripravili vsebine za končno uporabo. Naredili smo serijo 5-minutnih prispevkov.

Serija video vsebin za RRA Zasavje, Center za pravičen prehod Zasavja
Za potrebe predstavitve projekta razvojne agencije in aktivnosti v Centru za pravičen prehod smo sodelovali na dogodkih in pripravili kratke (1-minutne) videe primerne za objavo na socialnih omrežjih in poslovnih predstavitvah.

Aktualno, medijski razpis
Z uspešno prijavo na razpisu Ministrstva za kulturo smo izvedli serijo regijskih vsebin, ki so pokrivale vse vsakodnevne tematike – od gospodarstva, sociale, šolstva, financ, športa, zdravstva …

VIDEO vsebine: 200 let rudarjenja v Hrastniku
Zadolženi smo bili za izvedbo serije videov, v katerih smo predstavili zgodbe rudarjev.

Delavnice za društva – komunikacija z mediji
Na povabilo Zavoda Aspira smo pripravili delavnico za društva in zainteresirano javnost, kako komunicirati z mediji in, kako se predstaviti javnosti.

Soočenja: lokalne volitve 2018 in 2022
Prvič v Zasavju in kot edini mediji smo pripravili javna soočenja vseh županskih kandidatov, ki so se vpisali na kandidatno listo za župane v občinah Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. 

Projekt ključ (MCT)
Predstavitev ZON.si in dnevnega uredništva. Kako delujemo, kakšno je dnevno uredništvo, pregled konkurence, novinarski žanri, komunikacijske veščine. Izvedli smo tudi ulično anketo in se lotili izdelave prispevkov.

Delavnice: Digitalni marketing (ZLU)
Izvedli smo 40-urna predavanja digitalnega marketinga za brezposelne in zaposlene. Predstavili smo osnove uporabe digitalnih orodij in nadaljevali z uporabo socialnih omrežjih. Analizirali smo spletne uporabnike in pripravili strategije za posameznike.

EU&I
Pomoč ljudem pri orientaciji v ekosistemu volitev v EU. EU&I je spletno orodje, ki je na voljo v več kot 20 jezikih in uporabnike poziva, naj se odzovejo na 30 političnih izjav, ki zajemajo širok spekter pomembnih vprašanj evropske politike. Rezultati pokažejo, katere stranke so najbližje njihovim preferencam, tako v njihovi državi kot po vsej Evropi. Postali smo partnerji projekta z izvajalci Robert Schuman Centre for Advanced Studies – EUI iz Firenze, Italija. 

Corrective
CORRECTIV je neprofitna neodvisna evropska novinarska hiša. S preiskovalnim novinarstvom razkrivamo sistematične zlorabe, od nosilcev oblasti zahtevamo odgovornost ter krepimo odprto in demokratično civilno družbo. Urednica Neža Š. Grmšek je članica Correctiva.