Kontakt

Uredništvo ZON.si

Cesta 1. maja 56
1430 Hrastnik
urednistvo@zon.si

Zavod ZON.si
Turje 75
1431 Dol pri Hrastniku
DŠ: SI 51299879

Odgovorna urednica
Neža Šabanovič Grmšek

neza.grmsek@zon.si
+386 41 266 399

Cesta 1. maja 56
1430 Hrastnik

Vodja projektov, novinarka
Maruša Mohar

marusa.mohar@zon.si
+386 41 824 653

Cesta 1. maja 56
1430 Hrastnik