-- OGLAŠEVANJE --

Črne vreče ob kantah za smeti so že stalnica!

-- OGLAŠEVANJE --

Četudi ima Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ (MI-SPO) petih občinskih uprav, med katerimi je tudi radeška, širok spekter delovanja, posebej izstopa kot problematično le eno področje. To so odpadki. Jih kljub opozorilom in jasnim navodilom v besedi in sliki še vedno ne znamo pravilno odlagati?

“Kršitve so povezane z nepravilnim odlaganjem odpadkov, zlasti na ekoloških otokih. Takšno nepravilno odlaganje odpadkov se kaže v puščanju polnih vreč ob posodah za ločeno zbiranje odpadkov, odlagajo pa se na ta mesta tudi drugi odpadki, na primer kosovni, gradbeni ali nevarni odpadki,” opisuje Martin Cerjak iz MI-SPO ter poudarja, da tako odvrženi odpadki dajejo neurejen in zanemarjen videz lokacije zbiranja odpadkov in hkrati celotnega območja.

Te dni je bralka Nina Oman opozorila na “šopek” pločevink na Magolniku

“Slabo je tudi ločevanje odpadkov, čeprav je poskrbljeno, da so v vseh naseljih in območjih postavljeni ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov. Občasno se pojavijo tudi odpadki na črnih odlagališčih v naravnem okolju.” Nadzore v sodelovanju s Komunalo Radeče opravljajo že nekaj let, vendar še vedno zaznavajo veliko nepravilnosti.

Priznana invalidnost še ne daje pravice parkirati na mestu za invalide

Kot izpostavlja sogovornik, se še vedno pojavlja tudi problem zasedanja parkirnih mest, namenjenih invalidom. “Mnogi vozniki so prepričani, da je dovoljeno parkiranje na teh mestih, že če imajo priznan določen odstotek invalidnosti, kar ni v skladu z veljavno zakonodajo, saj so pogoji za pridobitev parkirane karte za invalide natančno določeni, kot tudi sama označitev vozila.” Globa za to kršitev se je v letu 2021 močno povečala, o čemer smo na ZON.si že podrobneje pisali,  in tudi zato je po besedah Cerjaka več interesa med vozniki, da si uredijo parkirno karto.

PRIDOBITEV: ŠE EN REDAR → “Dodatno zaposleni redar pomeni za občino Radeče več prisotnosti na njenem območju, tudi v popoldanskem času in med vikendi, posledično tudi več zaznanih kršitev in dolgoročno zmanjševanje števila le-teh. Doslej je bila prisotnost redarja v občini Radeče enkrat tedensko, izjemoma dvakrat, sedaj bo ta prisotnost praviloma dvakrat tedensko.” (MI SPO)

Pohvalno – noga ni pretežka!

Lokacija med nekdanjo in zdajšnje gostilno, kjer merijo hitrost v Vrhovem

Redarji so opravljali tudi meritve hitrosti, na že ustaljeni lokaciji v Vrhovem, teh so v štirih akcijah izvedli nekaj več kot tisoč, na območju, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena na 50 km/h pa zaznali le pet prekrškov. Kljub temu, da gre za zelo prometno povezavo na odseku iz celjske smeri proti sevnici, je bila povprečna izmerjena hitrost 43 km/h. “Spremembe na bolje so zaznane zlasti na področju mirujočega prometa in varnosti v cestnem prometu, na tem področju je potrebno izpostaviti dobro sodelovanje Občine Radeče, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče, prekrškovnega organa, Policije in Komunale Radeče ter lokalnih skupnosti in občanov,” pravi Cerjak, kar podkrepi s podatkom, da se število zaznanih prekrškov na področju varnosti v cestnem prometu zmanjšuje, prav tako se urejajo in odpravljajo vsa nevarna območja in mesta z različnimi ukrepi: urejanjem prometa, izgradnjo infrastrukture, namestitvijo ustrezne prometne signalizacije ter poostrenimi nadzori.

Leto Št. zadev Št. opozoril Št. izdanih glob Št. plačanih glob
2019 38 13 13 15∗
2020 39 16 18 7
2021 26 6 8 12∗
Pregled zadev, opozoril ter izdanih in plačanih glob v občini Radeče, 2019-2021, vir: MI-SPO

∗ Več plačanih glob kot je bilo le-teh izdanih izvira iz izterjave FURS iz preteklih let in iz glob, plačanih po obvestilu o prekršku (še pred izdajo plačilnega naloga).

Tudi nasilneži in netoleranca

Martin Cerjak, vodja MI-SPO

“Zaskrbljujoča pri delu prekrškovnih organov v zadnjih letih je netolerantnost in nasilnost posameznih kršiteljev, še bolj pa dejstvo, da takšna dejanja ne dobijo pravega epiloga,” pripoveduje inšpektor – svetnik, ki bdi nad delom v petih občinah, med katerim je tudi radeška. “Tudi v našem organu se je zgodilo več fizičnih napadov na pooblaščene uradne osebe (ne sicer v Radečah), pa vendar je najbolj zaskrbljujoče dejstvo, da se je večina teh dejanj končala z opominom storilcem.” Problematika, ki je stalna, je s področja romske populacija, priseljevanja tujcev in prejemnikov socialnih transferjev, vendar Cerjak pri tem opomni, da gre za večplastno problematiko, ki zajema širši spekter področij in organov, ki so vključeni v obravnavo in reševanje, zato ni možno na kratko opisati tega področja, “je pa nesporno dejstvo, da se situacija iz leta v leto slabša in zaostruje.”

SORODNI ČLANKI:

Redarji napisali preko 700 kazni v Trbovljah, le 85 v Hrastniku in 61 v Zagorju

Redarji bi morali biti dosegljivi 24 ur na dan

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Napihal čez 1 mg/l in kar na licu mesta ostal brez izpita

Policisti so minuli vikend na območju Zasavja poleg rednih nalog obravnavali še: PP Hrastnik V petek je bila občanu zasežena zelena rjava posušena rastlina (sum konoplja)...
-- OGLAŠEVANJE --