-- OGLAŠEVANJE --

S skupnimi močmi vrnili Trbovljam prihodnost

-- OGLAŠEVANJE --

Svoje kandidate za poslance v Zasavju so predstavili tudi v SD-ju. Z odgovori so resda malce zamujali, a so se za svojo napako pošteno opravičili in nam obljubljeno poslali.

Katjuša Laznik

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Sem družbeno in politično angažirana, imam ustrezne delovne izkušnje in sem pripravljena prevzeti odgovornost za odločanje o skupnih zadevah.

Kaj boste za Zasavje naredili, če boste prišli v parlament?

Spodbujala in spremljala bom izvrševanje že sprejetih ukrepov, povezanih z Zasavjem in  zakonom o skladnem regionalnem razvoju ter učinkovitost črpanja evropskih sredstev. Vse to se mora odražati v sprejetem državnem proračunu.

Kaj je največji problem Zasavja in kako ga rešiti?

Največji problem v Zasavju je visoka brezposelnost. Treba bo zagotoviti predvidljivo gospodarsko okolje in plačilno disciplino. Pomembna programska točka Socialnih demokratov je spodbujanje socialnega podjetništva, zadružništva in drugih oblik kooperativ, s čimer je mogoče zmanjšati brezposelnost.  

Kaj menite o onesnaževanju v Zasavju in kaj o brezposelnosti?
Za vsako okolje je trajnostni razvoj izredno pomemben, zato je treba upoštevati mnenje lokalnega prebivalstva, obenem pa tudi zaupati inštitucijam, ki nadzorujejo okoljsko sprejemljivost različnih gospodarskih dejavnosti.
    
SD Sebastjan Ledinek   

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Zato, ker še vedno verjamem v Trbovlje in vem, da še veliko Trboveljčanov verjame v Trbovlje, zato bomo s skupnimi močmi vrnili Trbovljam prihodnost.  

Kaj boste za Zasavje naredili, če boste prišli v parlament?

Najprej je potrebno zaščititi in ohraniti podjetja v Trbovljah, podpreti vse mlade, inovativne ljudi z dobrimi idejami ter jim omogočiti, da te ideje tudi uresničijo.  Zasavje je potrebno povezati  z drugimi regijami in urediti cestne povezave znotraj Zasavja. Modernizirati železniško progo Ljubljana  – Zidani Most. S tem bomo dvignili gospodarsko rast in omogočili ohranitev vseh socialnih pravic za naše ljudi.

Kaj je največji problem Zasavja in kako ga rešiti?

Največji problem Zasavja je brezposelnost, ki je veliko nad slovenskim povprečjem. Potrebno bo zagotoviti finančno pomoč občinam z visoko brezposelnostjo, stimulirati zaposlovanje, odpirati socialna podjetja, podvojiti črpanje evropskega denarja, pripeljati tuje investitorje. Začeti graditi hidroelektrarne na srednji Savi in popolno modernizirati cestne povezave v Zasavju.

Kaj menite o onesnaževanju v Zasavju in kaj o brezposelnosti?

Zasavje je bila v preteklosti ena od najbolj onesnaženih regij, vendar je danes situacija veliko boljša. Industrija, kar jo je še ostalo, je v veliki meri ekološko sanirana, potrebno pa se bo osredotočiti še na individualna kurišča in promet. Ne smemo si več dopustiti, da ekologijo rešujemo na način, kot smo ga do sedaj, da smo tovarne zapirali, ampak se je potrebno osredotočiti na trajnostni razvoj regije, kjer bosta industrija in lokalna skupnost živela in delovala v sožitju.

Tea Juratovec 

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Že praktično celo svoje polnoletno življenje se trudim biti aktivna državljanka. Najprej na področju mladinske politike, od leta 2010 sem tudi občinska svetnica. Povabila s centrale stranke SD nisem pričakovala in ga tudi nisem zlahka sprejela, saj se zavedam odgovornosti, ki bi jo kot poslanka nosila. 

Kaj boste za Zasavje naredili, če boste prišli v parlament?

Menim, da brez okrepitve gospodarsko šibkih regij, kot je Zasavje, ni mogoče pričakovati gospodarskega okrevanja države, a si želim predvsem dolgoročno vzdržnih rešitev. Ne samo delovna mesta, ampak kvalitetna delovna mesta. Spodbujanje perspektivnih podjetij in posameznikov. S poudarkom na razbremenitvi okolja. 

Kaj je največji problem Zasavja in kako ga rešiti?

Zasavje se sooča tako z ekološko preobremenjenostjo kot tudi z visoko stopnjo brezposelnosti. Ni enostavnih in hitrih rešitev, razvojni program pa morajo biti nujno prilagojeni omejitvam, ki jih predstavlja ekološko degradirano okolje. Pri tem ne smemo pozabiti, da svoj del onesnaževanja nosijo tudi gospodinjstva in promet, zato je potrebno ustvariti pogoje, v katerih bodo občanom dostopne ustrezne investicije. Prihodnost Zasavja je tudi v močni civilni družbi, ki uspešno identificira in izpostavi lokalne probleme. Zasavci smo na splošno izredno ustvarjalni, sposobni in iznajdljivi ljudje, vprašanje za pristojne institucije pa je, zakaj naš človeški kapital ni bolje izkoriščen. Vlagati je potrebno predvsem v dolgoročno zaposljivost posameznikov. 

Kaj menite o onesnaževanju v Zasavju in kaj o brezposelnosti?

V obeh primerih gre za kazalnika, ki imata ključen vpliv na kvaliteto življenja v regiji. Zagorje ob Savi sodi po kvaliteti zraka med najbolj prizadete občine v Sloveniji.  Stopnja registrirane brezposelnosti v Zagorju je nekoliko nižja kot v ostalih dveh občinah v Zasavju, in sicer (glede na podatke Statističnega urada RS)  okrog 15%, torej nad slovenskim povprečjem 13,5%.  Politika se mora zavedati, da je država po Ustavi Republike Slovenije dolžna skrbeti tako za zdravo življenjsko okolje kot tudi ustvarjati možnosti za zaposlovanje in za delo. Ustvarjanje novih delovnih mest na račun zdravja ljudi pa v sodobni evropski državi ne sme biti sprejemljivo. Državna in regijska politika se mora oblikovati odgovorno in s poudarkom na človeku, ne glede na to, ali bodo učinki vidni že v tem mandatu ali šele naslednjem.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Objavljamo seznam lokacij, kjer bodo jutri merili z radarji!

Maraton nadzora hitrosti bo na teh lokacijah potekal jutri, 19. aprila med 6. in 18. uro. Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želijo...
-- OGLAŠEVANJE --