-- OGLAŠEVANJE --

Prva naj bi bila v Suhadolu, sledita hidroelektrarni Trbovlje in Renke

-- OGLAŠEVANJE --

Največja slovenska državna energetska družba HSE planira obsežna vlaganja v obnovljive vire, kamor štejejo tudi izgradnjo hidroelektrarn. Gradbeno dovoljenje za hidroelektrarni Trbovlje in Renke naj bi pridobili prihodnje leto, Suhadol naj bi začeli graditi v 2026.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Za tri hidroelektrarne na srednji Savi pripravljajo umeščanje v prostor s postopkom državnega prostorskega načrta. Cilj pa je pridobitev celovitega gradbenega dovoljenja za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke. Prva naj bi bila HE Suhadol, gradnjo katere naj bi začeli čez 2 leti.

Eden največjih načrtovanih projektov skupine iz naslova izrabe obnovljivih virov, kot so zapisali v sporočilu za javnost, naj bi bila prav gradnje HE na srednji Savi.

V skupini HSE poudarjajo, da njihove družbe, ki upravljajo HE na Dravi, Soči in Savi, pri gradnji in energetski izrabi vodnega potenciala rek ves čas upoštevajo okoljevarstvene zahteve in načela trajnostnega razvoja, skrbijo za poplavno varnost ter primeren življenjski prostor in urejene prehode za vodne organizme, otoke za ptice, mokrišča in vodne habitate. Poleg tega tudi redno vzdržujejo energetsko infrastrukturo, tako elektrarn kot brežin rek in kanalov.

Hršak: “Očitajo mi samopromocijo, a to sem naredil za Zasavje”

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --