-- OGLAŠEVANJE --

Po novi podlagi tudi na ‘mali Keršičevi’

Sanacija Hauckovega glinokopa, razgradnja sejalnice in sanacija na Ojstrem so nekatere izmed nalog, ki se jih v letošnjem letu loteva RTH.

-- OGLAŠEVANJE --

Kmalu dela na “mali Keršičevi”

Janez Žlak

RTH je zaključil izvedbo javnega naročila za »malo Keršičevo« cesto v Trbovljah. Hkrati z obnovo ceste bo urejeno tudi odvodnjavanje meteornih voda. “Trenutno poteka pridobivanje služnosti, kjer ni zapletov. Dela se bodo pričela takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere,” obljublja direktor RTH Janez Žlak. Izvajalec del bo litijsko podjetje Trgograd.

RTH bo uredil tudi odvodnjavanje na področju AMD – Ipoz – potok Trboveljščica. “Predvidena je izdelava meteornega in obnova fekalnega kolektorja med Ipozom in Trboveljščico. Izvedena je bila že uvedba v delo. Dela bi se že pričela, vendar se zapleta pri pridobivanju služnosti ene od strank,” pravi Žlak. Izbrani izvajalec za ta dela, ki bodo stala okoli 100.000 evrov, je podjetje Hip Plus.

Že v letu 2016 so se lotili tudi sanacije odvodnjavanja Blate-Pot na Kal-Senica, izvajalec je podjetje AGM Nemec; vrednost del je okoli 400.000 evrov. Po Žlakovih besedah je predvidena hidrološka oziroma stabilnostna sanacija celotne doline, ureditev potoka in rekultivacija.

Sanirali brežino nad platojem in razpoke na Žrebljevem hribu

Žrebljev hrib

RTH se je lotil tudi dokončne sanacije S dela površine na Jamo Ojstro. Rudarski projekt sanacije S dela Ojstrega zajema dva povsem ločena sklopa. Eden je sanacija brežine nad platojem Ojstro, drugi pa je sanacija razpok na Žrebljevem hribu.

“Trenutno poteka sanacija brežine nad platojem, kjer se bodo za zagotovljanje stabilnosti uredila etaže in položile kanalete za kontrolirano odvajanje vode. Po končanih delih se bo izvedla še rekultivacija,” je povedal Žlak. Izvajalec, novomeško podjetje NG, je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa, vrednost razpisanih del pa je nekaj manj kot 200.000 evrov.

separacija, Foto: Baumkirhner

Razgradnja sejalnice na območju separacije Trbovlje poteka v dveh delih. Trenutno se izvaja demontaža opreme, v drugi fazi pa se bodo izvedla rušitvena dela. Dejanska vrednost razgradnje bo znana po zaključku javnega razpisa za rušitvena dela. Na RTH ocenjujejo, da bodo skupni stroški znašali okrog 300.000 evrov.

Na vrsti tudi Hauckov glinokop

Razpisana dela za sanacijo Hauckovega glinokopa se tičejo samo zgornjega dela, gre za izdelavo težnostne konstrukcije za preprečevanje nadaljnjega plazenja in ureditev odvodnjavanja zgornjega dela, to je nad cesto proti Kinološkemu društvu. Izvajalec del bo podjetje AGM Nemec, dela bodo stala okoli 100.000 evrov. V letu 2018 pa po Žlakovih besedah predvidevajo še ureditev odvodnjavanja med to cesto in Trboveljščico, za kar so že izdelali ustrezno dokumentacijo in pridobili vodno soglasje. Investicija je ocenjena na nekaj več kot 300.000 evrov.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTO: Zgodilo se je točno to, kar so si želeli – obiskovalci so bili zelo presenečeni!

Gibalne predstave, plesni in pevski nastopi, koncerti, ulični performansi, delavnice, kulinarika in odlično predpoletno vzdušje so zaznamovali vse štiri dni hrastniških Rdečih revirjev. Mojca Ulaga,...
-- OGLAŠEVANJE --