-- OGLAŠEVANJE --

Nevarno območje, kjer prehoda za pešce ni – po več letih opozarjanj šele “priprava dokumentacije”

-- OGLAŠEVANJE --

Letos naj bi na Spodnjem Marnem dogradili pločnik od obstoječega do naselja novih hiš, saj otroci od tam do avtobusne postaje hodijo kar po regionalni cesti. Vsaj tako so obljubljali mesec nazaj, ko je Vlada obiskala Zasavje. Danes pa se že zgodba spreminja …Še ena cvetka te lokacije pa je dejstvo, da prehoda za pešce na Slatnem ni, na kar opozarjajo tamkajšnji prebivalci že leta. Se bodo vse obljube “naključno” zavlekle kar do volitev?

Leta 2017, po več letih pritiskov krajanov, smo pisali o tem, kako se občina in direkcija ne moreta zmeniti, kdo je odgovoren na lokaciji poskrbeti za primeren prehod za pešce. Takole so odgovornost podajali pred štirimi leti – POVEZAVA.

Občina in Direkcija za infrastrukturo sta se vendarle dogovorili, »da se izdela dokumentacija za ureditev prehoda za pešce pri avtobusni postaji v Črdencu, kjer je prehajanje ceste nevarno, omejena vidljivost pa ne omogoča ureditve,« poročajo na hrastniški občini. Izdelana je bila projektna naloga, na njeni osnovi pa bo pripravljena dokumentacija, ki bo obravnavala več variant. Po zaključku izdelave navedene dokumentacije bo podan predlog ureditve. V resnici premika iz točke izpred let (še) ni.

Na direkciji obljubljajo, da se bo vendarle premaknilo: »V začetku novembra bo projektant predstavil variante občini in Direkciji, nato bo izbrana najbolj optimalna varianta, ki bo podlaga za izdelavo PZI projektne dokumentacije.« Potem sledi še izbor izvajalca za projektno dokumentacijo, rok za oddajo recenzirane dokumentacije je, kot še dodajo na DRSI, predviden v marcu 2022. »Pričetek gradnje bo sledil po pridobitvi potrebnih zemljišč, predvidoma v drugi polovici leta 2022«, še obljubijo.

Bližje realizaciji pa je izgradnja pločnika do novega naselja na Marnem. Še letos, so obljubljali, naj bi se direkcija v sodelovanju z občino lotila gradnje. Poleg hodnika za pešce ob regionalni cesti Hrastnik – Šmarjeta na Spodnjem Marnem naj bi uredili tudi razsvetljavo in kanalizacijo. In vprašamo najprej na občini. Župan Marko Funkl je že povprašal na infrastrukturnem ministrstvu, kako kaže s projektom izgradnje pločnika in so mu odgovorili. Razpisna dokumentacija naj bi bila pripravljena, razpis za izvajalca pa bi predvidoma objavili novembra. Potemtakem bo zelo težko z deli začeti letos, tako kot je bilo slišati v obljubah.

Predvidoma 17. novembra naj bi odpirali ponudbe za izvajalca, poročajo na direkciji, kjer so javno naročilo objavili za sanacijo ceste R1-221, ki vključuje dograditev hodnika za pešce ter izvedbo novega cestnega priključka. Predvidoma naj bi z gradnjo, ki bo trajala okoli 9 mesecev, pričeli v pomladanski mesecih prihodnjega leta.

Kot še povedo na Občini Hrastnik naj bi hkrati z gradnjo pločnika DRSI v okviru rednega vzdrževanja obnovila vozišče na odseku od Forsteka do Spodnjega Marna v dolžini nekaj več kot 1600 metrov. Ocenjena vrednost naložbe znaša 1,5 milijona evrov.

Otroci v šolo kar po cesti, kjer je omejitev 90 km/h      

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Litija – Zagorje: Jutri NE bo popolne zapore ceste

Popolna zapora ceste Litija - Zagorje je za jutri odpovedana. Ob sobotah je sicer od 7.30 do 17. ure pri galeriji Šklendrovec napovedana popolna zapora...
-- OGLAŠEVANJE --