-- OGLAŠEVANJE --

Radečanom svetujejo brezplačno

-- OGLAŠEVANJE --

V sklopu projekta VARUJVODO »učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov«, v katerega je vključena tudi občina Radeče, so pripravili brezplačno svetovalno pisarno, kjer so lahko občani pridobili vse informacije vezane na postavitev malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Namen tovrstnega posvetovanja je občanom podati celovite informacije glede izbire, vgradnje, vzdrževanja in tudi financiranja MKČN. Svetovanje poteka individualno. Občani pa lahko prejmejo informacije ali njihov objekt leži na vodovarstvenem območju. Preverijo tudi ali državni operativni program predvideva gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja na tem območju. V posvetovalnih pisarnah podajo tudi informacije o vzdrževanju naprave in o tem kaj ne sodi v odtoke v gospodinjstvu. Kot nam je zaupal Aleš Levičar iz podjetja Kostak bodo v občini Radeče sofinanciranje zagotovili po sprejetju novelirane državne zakonodaje na tem področju.

Levičar nam še pove, da so se do sedaj na svetovanju oglasili štirje posamezniki, “zanima jih, ali se bo v njihovem kraju gradilo kanalizacijsko omrežje, kateri tip male komunalne čistilne naprave je za njihove potrebe najbolj primerna ter ali za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave dobijo povrnjen del stroškov v obliki subvencije”.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --