2.5 C
Trbovlje
sreda, 7. decembra 2022
ZON.siAktualnoPolicijsko upravo v Zasavje, po možnosti v Hrastnik?

Policijsko upravo v Zasavje, po možnosti v Hrastnik?

Erjavčev poslanec Ivan Hršak ponovno naskakuje mesto v državnem zboru, na listi Desus pa si svoj sedež v slovenskem hramu demokracije želi tudi dolgoletna zagorska ravnateljica Anica Ule Maček.

IVAN HRŠAK

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?
Za ponovno kandidaturo sem se odločil, ker v tem skrajšanem mandatu, zaradi razpisanih predčasnih volitev, nisem mogel dokončati svojega dela. V teh težkih razmerah, ki so ta trenutek v naši državi, čutim, da lahko s svojim znanjem in dosedanjimi pridobljenimi političnimi izkušnjami bistveno pripomorem k uspešni poti iz krize in s tem našim državljankam in državljanom, volivkam in volivcem, bistveno pripomorem k znatnemu dvigu in izboljšanju življenjskega standarda, katerega si nedvomno zaslužijo. Trdno sem prepričan v uspeh.  

Kaj boste za Zasavje naredili, če boste prišli v parlament?
Če bom ponovno izvoljen v slovenski parlament, se bom absolutno prednostno še naprej zavzemal:
– Da Zasavje ostane samostojna regija na nivoju 12 statističnih regij, kar mi je že deloma uspelo v tem mandatu, ko sem uspel izsiliti, da Davčni urad Hrastnik (po novem FINANČNI URAD HRASTNIK) NI BIL UKINJEN in bo ostal v Hrastniku, kar je seveda ena izmed nujno potrebnih državnih inštitucij v posamezni regiji

– Da bi tudi bodoči Upravni okraj Zasavske regije imel, tako kot Finančni urad, sedež v Hrastniku, obenem pa se bom še posebej zavzemal, da bi v mandatu 2008 – 2011 sicer izgubljeno Policijsko upravo – vrnili v Zasavje, po možnosti v Hrastnik
– Za čimprejšnjo izgradnjo prve hidroelektrarne na srednji Savi SUHADOL in za vzporedno izgradnjo nove ceste HRASTNIK – ZIDANI MOST, za katero je že sprejet državni prostorski načrt in ki bo najkrajša možna kakovostna cestna povezava Hrastnika na bodočo hitro cesto tretje razvojne osi, če bo morebiti njena trasa potekala skozi Laško ter Zidani most

– Sicer se bom absolutno zavzemal tudi za čimprejšen začetek izgradnje -za Zasavje izjemno pomembne- Tretje razvojne osi s poudarkom, da bi le-ta potekala skozi predor od obstoječe avtoceste v Savinjski dolini v Hrastnik oziroma Trbovlje, saj bi s tem ubili dve muhi na en mah: – potek dela trase bi šel skozi samo Zasavje in naprej na Dolenjsko in v Belo krajino, kar je pa najpomembnejše, s tem bi obenem dobili tudi najkrajšo možno in seveda kakovostno cestno povezavo Zasavja z Ljubljano, kamor se vsakodnevno v službo vozi ogromno občanov Hrastnika in Trbovelj

– Da se v skladu s planom in planiranimi sredstvi tako s strani države kot tudi s strani Občine Hrastnik, prične z izgradnjo posodobljene in razširjene glavne ceste skozi center DOLA PRI HRASTNIKU v letu 2016 in se tudi konča v planiranem letu 2019 – na tem bom vztrajal in bom neomajen!

– Da na Dolu pri Hrastniku – Dolanke in Dolani – čimprej končno dobijo več kot prepotreben sodoben TRGOVSKI CENTER, ki bo nudil – na enem mestu – prodajo živil, tehnike, tekstila in obutve – ker si moje krajanke in krajani TO ZASLUŽIJO! O tem že nekaj časa potekajo z moje strani z zainteresiranim investitorjem INTENZIVNI RAZGOVORI!

– Na Dol pri Hrastniku želim v naslednjem letu pripeljati SLOVENSKO BANKO (ki bo nadomestila zaprto NLB banko) – za to imam s strani predsednika uprave te slovenske banke že njegovo ustno zagotovilo za naslednje leto in vztrajal bom, da tako tudi bo!
– Občani hrastniške občine iz Dola pri Hrastniku, Marnega, Krištandola, Brdc, Turja, Kovka, Gor, Kopitnika in Kala si zaslužijo, da bi KONČNO na tem območju občine dobili SODOBNO BENCINSKO ČRPALKO,  da se ne bodo več vozili na od 6 do 8 km oddaljeno EDINO PETROLOVO ČRPALKO v občini Hrastnik, ki pa je pravzaprav stacionirana že skoraj v občini Trbovlje (cca. 200 do 300 m od občinske meje). Na rešitvi tega vprašanja se bom maksimalno zavzemal, dokler ga ne rešim. ZAINTERESIRANEGA INVESTITORJA ZA BENCINSKO ČRPALKO V NAŠI OBČINI – PA ŽE IMAM!

 
Kaj je največji problem Zasavja in kako ga rešiti?
Največji problem Zasavja je vsekakor velika brezposelnost, zaradi katere se mora mnogo naših občank in občanov v službo voziti v druge kraje, največ v Ljubljano. Zato se bom intenzivno še naprej zavzemal, da navezujem neposredne stike z vodstvi uspešnih slovenskih in tudi tujih podjetij, da jih v neposrednih razgovorih prepričam, da odprejo svoje poslovne enote v občini Hrastnik, tako v prazni obrtni coni Boben, kot seveda tudi v praznih objektih Rudnika Trbovlje-Hrastnik.
Seznanil jih bom tudi z ažuriranimi podatki z regijskega Zavoda za zaposlovanje, kateri profili iščejo delo v hrastniški dolini, tako da se bo investitor lažje odločal. Argumenti za odpiranje novih delovnih mest – na katere jih bom še posebej spomnil – pa so seveda tudi nepovratna sredstva investitorjem in zaposlovalcem tako s strani države skozi Program konkurenčnosti, kot tudi aktualne subvencije s strani občine Hrastnik.

Kaj menite o onesnaževanju v Zasavju in kaj o brezposelnosti?
O problematiki onesnaževanja v Zasavju moram povedati, da je danes zrak v Zasavju neprimerno boljši, kot v preteklosti, ko je bil to res izjemno velik in več kot zaskrbljujoč problem. Temu je vsekakor pripomogla najsodobnejša tehnologija v okoljsko problematičnih podjetjih ter njihovi veliki finančni vložki v ekološke projekte in s tem izboljšanje ekologije nasploh. Tako mora biti tudi v bodoče, državni nadzor pa mora biti stalen in učinkovit, morebitna odstopanja od zakonodaje pa takoj sankcionirana.

Moje mnenje je, da državljani moramo zaupati stroki in državnim nadzornim inšpekcijam, ki bdijo nad izvajanjem in upoštevanjem izjemno stroge evropske okoljske zakonodaje tako na državnem nivoju, kot tudi seveda v našem Zasavju.
O problematiki brezposelnosti pa sem že odgovoril pri prejšnjem vprašanju.

ANICA ULE MAČEK

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?  
Velike politične razprtije, nastopanje s položaja politične moči, nezmožnost komuniciranja drug z drugim, nepripravljenost poslušati in slišati, nespoštovanje drug drugega … so stvari, ki v političnem prostoru onemogočajo napredek; preprosto so stvari, ki jih v današnjem času moramo preseči  in s poenotenimi pogledi, ne glede na strankarsko pripadnost, postaviti strategijo razvoja na makro in mikro nivoju.  Prepirljivost, škodoželjnost, nespoštovanje drug drugega nas razdvajajo. Skupen jezik vseh predstavnikov naše regije v parlamentu bi bil slišan in bi vodil do reševanja najbolj perečih problemov.
Sama bi se  trudila delati kar je prav in v dobro vseh generacij.

Kaj boste za Zasavje naredili, če boste prišli v parlament?
Geslo  stranke DeSUS  je VRNIMO LJUDEM DOSTOJANSTVO,  kar pomeni neposredno tudi nam prebivalcem  treh zasavskih občin. V okolju kjer je kriza pustila največje posledice, od degradiranih območij, ogromnega števila  propadlih firm, popolne zamrznitve gospodarstva, praktično najvišje stopnje brezposelnosti, velikih ekoloških problemov, večje število starajočega prebivalstva…  Vse to in še več zaznamuje našo regijo in vse to so področja dela , kjer je potreben premik in zasuk v smeri izboljšanja pogojev za zdravo življenje in delo. Temeljna področja dela bodo:
1.Položaj starejših,
2.Sociala in zdravstvo,
3.Zagon gospodarstva in nove zaposlitvene možnosti za mlade.

Kaj je največji problem Zasavja in kako ga rešiti?
Oživitev gospodarstva, zadržati mlade z možnostjo zaposlitve in osamosvojitve, ekologija.  
Rešitev je v podpori izobraževanju, odpiranje delovnih mest z dodano vrednostjo, podpora hitro rastočim podjetjem in reči ne vsem oblikam onesnaževanja, ki znižujejo kvaliteto življenja v naši  degradirani regiji.

Kaj menite o onesnaževanju v Zasavju in kaj o brezposelnosti?
Dva pereča  problema, ki posledično peljeta do hudih  zdravstvenih, socialnih težav  in duševnih stisk.  
Zasavje mora postati odprto za prihod in razvoj gospodarskih panog, ki ne bodo obremenjevale okolja in bodo odpirala nova delovna mesta.  
 

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Košarkarji GESŠ Trbovlje do drugega mesta v Celju

Ob koncu prejšnjega tedna so se dijaki GESŠ Trbovlje udeležili področnega tekmovanja v košarki. Na turnirju, ki je potekalo v športni dvorani Gimnazije Celje...
X