-- OGLAŠEVANJE --

Mrzlica, Kum, Kopitnik, pa Čemšeniška, Čatež pod posebna območja

-- OGLAŠEVANJE --

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave je območje Natura 2000 evropsko ekološko omrežje, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Taka območja najdemo tudi v Zasavju. Največ, s skoraj 40 odstotki izmed celotne površine jih je v trboveljski občini in najmanj, s slabimi tremi v občini Litija.

Ta območja v SLOVENIJI približno v 70 odstotkih pokriva gozd, nekaj več kot 20 odstotkov pa kmetijske površine.

V občini Hrastnik je 18,6 % površin vključenih v območja Nature 2000; v občini Litija ta delež znaša le 2,8 %; v občini Trbovlje je v območja Nature 2000 vključenih 38,8 % površin, v občini Zagorje ob Savi pa 17,1 % (vir: Slovensko omrežje Natura 2000 v številkah, avtor Matej Petkovšek, Zavod RS za varstvo narave, revija Varstvo narave, 2017).

 

Kje vse ima Zasavje oznako Natura 2000?

Hotel za žuželke na Kumljanskem, postavljen v sklopu Nature 2000

Kot je povedala Špela Polak Bizjak, predstavnica za komuniciranje LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, občina Hrastnik sega v štiri območja Nature 2000: Posavsko hribovje, Mrzlica, Kum in Kopitnik. V občini Litija pa so v izjemno majhnih deležih: Bistrica z Bučavnico in Beno, Čatež, Dole pri Litiji, Dolsko, Kandrše – Drtijščica, Kum, Loki potok s pritoki, Maljek, Mirna, Polšnik, Posavsko hribovje, Reber – borovja, Sava – Medvode – Kresnice, Savski potok. V Naturo 2000 je trboveljska občina vključena z območji Kum, Mrzlica, Posavsko hribovje, občina Zagorje ob Savi pa s Čemšeniško planino, Kandršami – Drtijščico, Kotredežem, Kumom, Medijo – borovja, Posavskim hribovjem, Reber – borovja in Trojanami.

Omrežje Natura 2000 sicer temelji na dveh direktivah: o pticah in o habitatih, s pomočjo določil obeh pa se v celotni Evropi varuje več kot 1000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov. Slovenija je obe direktivi vnesla v svojo zakonodajo z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

RRA Zasavje poskrbel za označbo v zagorski občini, drugod v preteklosti že RCR

Ker Regionalna razvojna agencija Zasavje kot vodilni partner konzorcija 12 partnerjev (plus 2 pridružena partnerja) izvaja projekt Interreg Pronacul in je njihova ena izmed bolj pomembnih in osrednjih vsebinskih aktivnosti projekta tudi skrb pri ozaveščanju in ohranjanju naravne in kulturne dediščine na območju občine Zagorje ob Savi, so svoj del v Naturo 2000 dodali tudi sami. RRA Zasavje je v tej luči postavila okolju prijazne informativne table (v slovenskem in angleškem jeziku) zaščitenih območij, na katerih je zemljevid in predstavitev območja ter redke živalske in rastlinske vrste značilne za posamezno območje. A s tablami ni “pokrit” le zagorski del, “konkretno v omenjenem projektu so bile aktivnosti zastavljene in potrebno se jih je striktno držati kot financerji odobrijo,” je povedal direktor RRA Zasavje Jani Medvešek, ki je dodal, da stremijo k temu, da se ob priložnosti, ki se utegnejo pokazati za dodatno označevanju tudi v drugih zasavskih občinah, tega tudi lotijo. “Je pa RCR pred leti že v neki meri izvedel označitev po zasavskih občinah, tudi po Hrastniku in Trbovljah,” je dodal.

V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države.

Poudarek na varstvu okolja, gradnja je omejena

Območja Nature 2000 niso le, kot bi morda kdo menil, neposeljeni naravni parki, naravni rezervati in druge naravne vrednote, saj namreč znotraj njih živi približno 6 odstotkov prebivalcev Slovenije (okrog 128 tisoč ljudi). V teh območjih je tako dovoljena tudi gradnja, urejanje infrastrukture, med glavnimi dejavnostmi v območjih Nature 2000 pa so gozdarstvo, kmetijstvo, tudi obiskovanje narave. “Z varstvom vrst in njihovih življenjskih okolij v omrežju Nature 2000 dosegamo predvsem to, da se posege presoja tudi z vidika ohranjanja narave. Pogosto pa se območjih Nature 2000 prepletajo tudi drugi sistemi varstva narave, ki vplivajo na to, ali je mogoče za nek poseg dobiti dovoljenje ali ne.” 

SORODNI ČLANKI:

Macerl: “Eko krog ne rešuje problemov namesto drugih”

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Iz pašnika v Ravenski vasi je neznani tat odpeljal koze

PP Trbovlje Policisti so obravnavali prijavo kaznivega dejanja zatajitve. Prijaviteljica je na območju Trbovelj izgubila mobilni telefon znamke Xiaomi Redmi note 11, ki si ga...
-- OGLAŠEVANJE --