-- OGLAŠEVANJE --

Zasavci najbolj vestni pri oddaji letnih poročil

-- OGLAŠEVANJE --

Podjetja, društva, samostojni podjetniki, zadruge in zasebno pravo, tudi proračunski uporabniki in politične stranke morajo vsako leto oddati letno poročilo na javno agencijo Ajpes. Teh je v Zasavju več kot 3000. Prvi rok je konec februarja, torej danes. Drugi rok, ki ga ima večina pa konec marca, oziroma letos 2. aprila.

Zasavci vestni in digitalizirani

V Sloveniji je za predložitev letnih poročil za leto 2023 zavezanih dobrih 158 tisoč poslovnih subjektov.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom hkrati predložijo tudi poročila o prostovoljstvu. Letno poročilo so dolžni predložiti tudi poslovni subjekti, ki v letu 2023 niso poslovali in ne izkazujejo nobenega podatka v letnem poročilu.

Aplikacija za vnos podatkov preko spletnega portala AJPES je na voljo od 18. januarja 2024. Podatke lahko predloži zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo ali od njega pooblaščena oseba. Večina zasavskih zavezancev letno poročilo odda z elektronskim podpisom – 99,3% kar je več od državnega nivoja (98%).

Največ samostojnih podjetnikov, najmanj zadrug

Irena Murnc, Ajpes Trbovlje

V lanskem letu je letno poročilo za leto 2022 v Zasavju oddalo 98 % vseh zavezancev (na nivoju države 96,7 %), »kar kaže na dobro sodelovanje naše izpostave s poslovnimi subjekti in računovodskimi servisi v Zasavski regiji,« pove direktorica Ajpesa Trbovlje Irena Murnc, ki ob tem doda še, da je prav revirska regija imela lani najmanjši delež kršiteljev zaradi nepredložitve. Verjetno k temu pripomore tudi dejstvo, da zaposleni na Ajpesu v Trbovljah zavezance ob nepredložitvi letnega poročila pokličejo in opomnijo na rok za oddajo.

Največ zavezancev v Zasavju izhaja iz vrst samostojnih podjetnikov, teh je več kot 1200. Sledijo gospodarske družbe, najmanj pa je zadrug.

subjekt število zavezancev
društvo 565
gospodarska družba 1.097
proračunski uporabnik 85
samostojni podjetnik 1.231
zadruga 7
zasebno pravo 128
Skupna vsota 3.113

 

Zasavje za Ukrajino: V Trbovljah že od včeraj, drugje danes

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Zdaj lahko predlagate bodoče nagrajence

Priznanja Občine Zagorje ob Savi se ob avgustovskem občinskem prazniku podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali...
-- OGLAŠEVANJE --