-- OGLAŠEVANJE --

Zagorje med najbolj poplavno ogroženimi občinami

Po novem občina Zagorje spada v najvišji razred po poplavni ogroženosti. Načrt zaščite in reševanja v primeru poplav si lahko občani Zagorja ogledajo na spletni strani ali fizično na sedežu Občine po predhodni najavi.

-- OGLAŠEVANJE --

Spremljanje in ukrepanje

Dokument lahko pregleda vsak in tudi doda pripombe, je pojasnila pripravljavka dokumenta Maja Jenko iz podjetja Zame. Na koncu obravnave bodo pripombe in predloge pregledali in tiste, ki bodo smiselni tudi upoštevali. “Gre za načrt, katerega se bodo vse službe za zaščito in reševanje držale, če pride do poplav. V njem so naštete omenjene službe, ki bodo pri tem sodelovale ter njihove naloge,” je razložila Jenko. Tako se, na primer, ob poplavah četrte stopnje (ko potok Medija na merilni napravi v Zagorju doseže pretok 120 do 130 tisoč kubičnih metrov vode na sekundo), aktivira Občinski načrt, kar pomeni, da vse ustrezne enote Civilne zaščite občine Zagorje, prostovoljna gasilska društva ter ostale organizacije pomembne za zaščito in reševanje pričnejo s postavljanjem protipoplavnih vreč ob ogroženih stanovanjskih objektih. V primeru slabih hidroloških napovedi lahko poveljnik Civilne zaščite občine Zagorje z odobritvijo župana zaprosi za pomoč regijske sile za zaščito in reševanje oziroma poveljnika Civilne zaščite Zasavske regije, slovensko vojsko ali druge organizacije.

Poplavna ogroženost v Občini Zagorje je po novem najvišja

Jenko je naštela tudi spremembe novega načrta v primerjavi s prejšnjim.

“Največja sprememba je dvig poplavne ogroženosti občine Zagorje v najvišji, peti razred.”

“V Republiki Sloveniji je bilo leta 2013 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti določenih 61 območij pomembnega vpliva poplav, za katera se lahko z veliko verjetnostjo trdi, da so najbolj poplavno ogrožena. Med območja pomembnega vpliva poplav spada tudi Občina Zagorje, ki je zaradi te opredeljenosti uvrščena v najvišji razred,” je pojasnila.

Trije glavni vzroki za poplave

Načrt kot tri glavne vzroke za poplave v občini Zagorje navaja močna in dolgotrajna deževja ali nalive na širšem območju zasavske regije, ki povzročajo močan porast reke Save. Drugi razlog so močna deževja ali nalivi, ki bi napolnila hudournike in potoke in povzročila nenadne poplave hudourniške narave. Pri tem struge potokov, ki so nemalokrat nevzdrževane, ne zmorejo odvesti večjih količin vode, zato se razlijejo po bližnjih površinah. Kot tretji razlog so našteti zamašeni mostovi, ki še povečujejo zadrževanje vode na poplavnih površinah.

Potoka Medija in Kotredeščica

Potok Medija predstavlja potencialni vir poplav na območju od Kolovrata do sotočja s Kotredeščico ter ob potoku Kotredeščica od Jesenovega do sotočja z Medijo in od Vile Medea (bivša upravna stavba Svee) do železniške postaje. Največja ogroženost, ugotavljajo v dokumentu, je na območjih vasi in zaselkov pod hribovjem Čemšeniške planine, Izlak, Kisovca, Kotredeža, Sela pri Zagorju in Zagorja. Poplave se v zagorski občini najbolj pogosto pojavljajo v spomladanskem in jesenskem času. V primeru silovitih ploh in nalivov pa tudi v poletnih mesecih. Da se poplave, predvsem hudourniške, v zadnjih letih stopnjujejo, je poudarila Jenko.

Ko je največja kriza, ko pride katastrofa – takrat nastopijo oni

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

GLASUJTE: Ali smo Zasavci nogometni navijači ali nas to ne zanima?

Zanima nas, ali boste spremljali tekmo prvenstva med Slovenijo in Anglijo, ki bo odločala o prihodnosti domačih navijačev?
-- OGLAŠEVANJE --