-- OGLAŠEVANJE --

Več kot 80.000 obiskov v lanskem letu

Cilji, ki si jih je lansko leto zastavila knjižnica v Hrastniku, so bili doseženi. Kljub slabši izposoji knjižnega gradiva, se pohvalijo z več kot enkrat večjo izposojo zvočnih knjig.

-- OGLAŠEVANJE --

1449 aktivnih članov, 84.265 obiskov, 57.783 izposoj, 237 prireditev so številke, ki jih Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik beleži v letnemu poročilu za preteklo leto. Plan dela za leto 2023 so, po podatkih v poročilu, presegli na področju nakupa novega gradiva in inventarja. Leto so zaključili z večjim številom novo vpisanih in aktivnih članov kot so planirali. Več so imeli tudi obiska in števila prireditev. Manj od pričakovanih pa je bilo lani izposoj.

Že pred dvema letoma najboljši v obiskanosti

leto 2021 leto 2022 leto 2023
Novo vpisan člani 105 201 209
Aktivni člani 1254 1300 1449
Obisk 77.283 82.074 84.265

Članstvo in obisk v zadnjih letih, vir: letno poročilo Knjižnice Antona Sovreta 2023

V zadnjih letih se tako članstvo kot tudi obisk knjižnice povečujeta. Obisk se je v primerjavi z letom 2022 povečal za 3 odstotke. Glede na statistične podatke iz leta 2022, je bila hrastniška knjižnica že takrat izmed 58 splošnih knjižnic na prvem mestu po obisku na potencialnega uporabnika, ki so občani Hrastnika, nam je sporočila Mateja Smodiš. “Naša knjižnica nadgrajuje obstoječe storitve in ves čas razvija nove, da ohranjamo svojo pomembno vlogo in mesto v občini. Izvajamo vrsto storitev za različne skupine uporabnikov. Uspešni smo pri spodbujanju branja, kjer izvajamo bralno značko Hrastničani beremo, pravljične urice, obisk knjižničarke v vrtcu, bralni krožek za odrasle, bralni krožek za oskrbovance Doma starejših Hrastnik, Hrastkovo potujočo knjižnico. Z ustvarjalnimi delavnicami za otroke in odrasle skrbimo za razvoj kreativnosti, zelo smo pozorni tudi do potreb ranljivih skupin prebivalcev,” je pojasnila direktorica.

Porast izposoje zvočnih knjig

leto 2021 leto 2022 leto 2023
Izposoja knjižnega gradiva 49.365 57.836 57.783
Izposoja e-knjig 217 277 306
Izposoja zvočnih knjig 14 33 69

Izposoja knjižničnega gradiva, vir: letno poročilo Knjižnice Antona Sovreta 2023

Izposoja knjig, revij, priročnikov in drugega knjižnega gradiva se je v lanskem letu zmanjšala v primerjavi z letom poprej. Kljub temu v letnemu poročilu v knjižnici navajajo, da skupna izposoja gradiva ostaja enaka. Povečala se je namreč izposoja e-knjig in zvočnih knjig. Slednjih celo za več kot 100 odstotkov. “Zvišanje izposoje zvočnega gradiva je posledica velike promocije zvočnih knjig, ki so izrednega pomena za ranljive skupine bralcev,” je razložila Smodiš in dodala, da “knjižnica daje velik poudarek dostopnosti knjižnega in drugega gradiva slepim in slabovidnim. V knjižnici se nahaja elektronsko povečevalo, ki omogoča branje slabovidnim. Je tudi fizično prilagojena invalidom, nudimo individualno pomoč knjižničarja, pomoč pri svetovanju, informiranju in iskanju gradiva, ter dostavo knjižničnega gradiva na dom”.

Več kot 200 dogodkov v lanskem letu

Čeprav je osnovna storitev knjižnice izposoja gradiva, se mnoge lotevajo tudi drugih storitev. Kolektiv knjižnice Hrastnik je v lanskem letu pripravil 237 prireditev za otroke, mladino in odrasle. “Ves čas je potrebno strmeti k izboljšanju oziroma nadgrajevanju knjižničnih storitev, ki bodo privabljale bralce k uporabi le-teh. Velik poudarek mora knjižnica nameniti spodbujanju bralne pismenosti. Bralce je potrebno vzgajati že od malih nog. Zelo pomembno je krepiti in ozaveščati o pomembnosti knjižnice kot prostora za učenje in srečevanja in oblikovati kulturno in informacijsko središče za otroke,” je zaključila direktorica, ki za sproščeno druženje vabi starše, da z otroki obiščejo knjižnico Hrastnik, kjer se lahko udeležijo ure pravljic, igralnih ur s knjigo, različnih ustvarjalnih delavnic, lahko izkoristijo možnost uporabe računalnika, možnost skupnega igranja v opremljenem igralnem kotičku, branja knjig in revij v bralnem kotičku, možnost učenja in skupnega pisanja nalog v knjižnici ali pa možnost izposoje knjig, revij in igrač.

Prva Knjižnica reči v Zasavski regiji

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Po desetletju bivanja v nekdanji tovarni skoraj prepolovljen vpis

Letos je točno 10 let, kar so se najmlajši Zagorjani preselili v preurejene prostore nekdanje tovarne Lisca.  Pred vselitvijo so bili oddelki vrtca razseljeni po...
-- OGLAŠEVANJE --