-- OGLAŠEVANJE --

V Litiji na voljo sredstva za sterilizacijo mačk in za lovske družine

-- OGLAŠEVANJE --

Občina Litija ima trenutno odprta dva razpisa, za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v litijski občini tekom tega leta, drugi pa je težko pričakovani razpis za sofinanciranje sterilizacij in kastracij mačk. Ker je bil ukrep v preteklosti uspešen, so sredstva zanj letos še povečali. 

Občina Litija v letu 2022 zagotavlja sredstva za sofinanciranje kastracije in sterilizacije lastniških mačk občanov občine Litija. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 35 evrov bruto cene storitve na mačko. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče na območju občine Litija,
  • imajo v lasti do pet odraslih mačk na stanovanje oziroma hišno številko,
  • podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške mačke, in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 13. decembra 2021 do porabe sredstev.

K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije mačk morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali, vloga s prilogami za dodelitev sredstev pa je potrebno oddati v sprejemno pisarno Občine Litija ali po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Podrobnosti glede razpisa so na voljo tukaj.

Priložnost za prijavitelje – lovske družine

V teku je tudi Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Litija za leto 2022. Namenjen je lovskim družinam, ki imajo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče v občini.

V okviru omenjenega razpisa je pomembnih 24 lovišč, ki se nahajajo na nekaj manj kot 99 hektarjih površine na območjih različnih upravnih enot (Zagorje, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Laško, Grosuplje, Ljubljana, Domžale).

Sredstva bodo dodeljena na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi, višina razpoložljivih sredstev pa znaša pet tisoč evrov. Rok za oddajo vloge je najkasneje 2. november 2022. Podrobnosti glede razpisa so na voljo preko te povezave, kontaktna oseba na Občini Litija za več pojasnil na to temo pa je Peter Repovš.

SORODNI ČLANKI:

Na voljo denar za lovce!

 

 

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Pirotehniki civilne zaščite uničili tri ubojna sredstva

PP Hrastnik Policisti so obravnavali prometno nesrečo s pobegom na parkirišču, kjer je neznani voznik z neznanim vozilom trčil v parkiran osebni avtomobil in s...
-- OGLAŠEVANJE --