-- OGLAŠEVANJE --

Tudi nekdanji direktor komunale proti odloku, v katerem občina pobere dobiček, za obveznosti pa ne odgovarja

-- OGLAŠEVANJE --

Na zadnji občinski seji v Trbovljah, na kateri je bil najobširnejši del razprava o reševanju finančnih težav Komunale Trbovlje, so svetniki sprejemali tudi nov odlok o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Trbovlje in drugi rebalans proračuna. Svetniki SD in Jože Pustoslemšek, DNK, so glasovali proti v obeh primerih, vendar sta bila tako odlok kot rebalans sprejeta, saj so jih drugi svetniki z večino na Listi Jasne Gabrič na čelu preglasili.  

O novem odloku o Komunali so svetniki razpravljali že na aprilski seji, kasneje pa so predloge za spremembe in dopolnitve podali svetniki SD, Pustoslemšek in Komunala Trbovlje. Nekaj pripomb so nato na občini upoštevali, denimo, da pri imenovanju direktorja Komunale Trbovlje občinski svet ne bo dajal soglasja. Niso pa se strinjali s tezo svetniške skupine SD, da želijo z novim odlokom reševati težave Komunale Trbovlje. 

Niso se strinjali v delu upravljanja podjetja

15. in 16. člen odloka sta za svetnike SD in DNK najbolj sporna.

Svetnike SD je tako zmotila novost v odloku, da ima občina kot ustanovitelj pravico do udeležbe pri upravljanje Komunale, do udeležbe pri dobičku in ustreznega dela preostalega premoženja po plačilu upnikov ob stečaju ali likvidaciji javnega podjetja. Kot je v imenu vseh svetnikov SD povedal Milan Žnidaršič, sicer nekdanji direktor Komunale Trbovlje, se da s podjetjem upravljati tudi drugače, zato predlaganega odloka niso podprli. 

Pustoslemšek pa je svoj glas proti obrazložil v točki, ki se dotika odgovornosti občine za obveznosti podjetja. V 16. člen odloka so namreč na občini zapisali, da ustanovitelj za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja. “Dobiček vzamejo, odgovornosti za obveznosti pa nočejo,” se ni strinjal Pustoslemšek. Za sprejem odloka je sicer glasovalo 11 svetnikov, proti 7. 

Sprejeli rebalans proračuna, napoveduje se še eden

Na seji so nato sprejemali tudi drugi rebalans proračuna, pri čemer se je znova oglasil Žnidaršič, češ da ni smiselno sprejemati rebalansa proračuna pred napovedano izredno sejo, ki bo namenjena reševanju finančnih težav Komunale Trbovlje. To bo namreč zagotovo bistveno vplivalo na proračun občine, zato bi bilo sprejemanje rebalansa bolj smiselno prestaviti na čas po izredni seji, je dejal Žnidaršič, pridružila pa sta se mu tudi Gorazd Kajič, Desus, in Pustoslemšek.

Vendar je direktor občinske uprave Miran Skobe pojasnil, da rebalans proračuna pričnejo pripravljati dva meseca preden ga uvrstijo na sejo občinskega sveta, zato so ga tokrat vseeno dali na glasovanje, še enega pa bodo očitno pričeli pripravljati po izredni seji, ko bo jasno, kako bo občina stopila naproti Komunali Trbovlje pri premoščanju njenih likvidnostnih težav. 

SORODNI ČLANKI:

Komunala bi že avgusta lahko ostala brez denarja. Na potezi je občina.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Svetovno znana imena v Zasavju zaradi slovenskega znanja

Lokalna ponudba za goste iz različnih strani sveta Po slavnostni otvoritvi v Delavskem domu Trbovlje, katere so se udeležili gostje iz 49 držav sveta, je...
-- OGLAŠEVANJE --