-- OGLAŠEVANJE --

Okoli 100.000 evrov namenjenih za javna dela v Zasavju za odpravo posledic poplav

-- OGLAŠEVANJE --

Sredi tega meseca je Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov. V omenjenih programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč prizadetim občinam.

Ukrep bo na voljo do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do konec marca 2024.

Vključijo se lahko vsi – ne glede na trajanje brezposelnosti ali raven izobrazbe

Programi javnih del po ZIUOPZP se izvajajo v skladu s potrebami občin, prizadetih zaradi poplav in plazov, na naslednjih področjih, predvidenih z veljavnim Katalogom programov javnih del:
• kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi),
• okolje in prostor (varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest),
• socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
• drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane, pomoč pri elementarnih nesrečah).

Na ZRSZ izpostavijo, da so naročniki programov lahko samo občine, ki so bile najbolj prizadete v poplavah in izhajajo s seznama občin, navedenega v javnem povabilu. Med njimi sta tudi Občina Litija in Šmartno pri Litiji.

V program se bodo lahko vključevali vsi brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe.

Ob tem trboveljska direktorica Vilma Strniša doda: »Na Zavodu si bomo ves čas prizadevali za motiviranje in vključitev ustreznega števila brezposelnih, s posebnim poudarkom, da je vključitev v javna dela priložnost za aktiven prispevek vsakega udeleženca k čim hitrejšemu odpravljanju škode in normalizaciji stanja in življenja na prizadetih območjih, predvsem pa k reševanju stiske ljudi, ki v tem trenutku najbolj potrebujejo našo pomoč.«

V Litiji poplavljenih okoli 150 objektov, več oseb evakuiranih, določena območja še odrezana

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Radeče: Od vitezov, splavarske gostilne, do vožnje po Savi

Splavarjenje kot etnološka-turistična prireditev je bila izvedena prvič leta 1998 na pobudo Cveta Gerčerja, že nekaj let za zatem (l. 2001) pa je splav...
-- OGLAŠEVANJE --