-- OGLAŠEVANJE --

Občani pogrešajo prostore za druženje in rekreacijo. Jih bodo poslušali?

Po tem, ko so za mnenja in želje glede nadaljnjih vlaganj v Litiji vprašali občane, zdaj na Občini nadaljujejo s pripravo dolgoročnega razvojnega programa do leta 2030. Bodo upoštevali mnenja Litijanov in Litijank?

-- OGLAŠEVANJE --

Kar dva meseca so prebivalci občine Litija izpolnjevali vprašalnik, v katerem so lahko izrazili svoje mnenje glede varnosti, javnih storitev, kulturnega in športnega udejstvovanja, možnosti za druženje, turizma in drugih področij v Občini Litija. Poleg tega so oddali tudi svoje prioritete in želje glede nadaljnjega razvoja občine. V kolikšni meri bodo pri nadaljnjih fazah priprave dolgoročnega razvojnega programa upoštevali mnenja občanov, smo vprašali na Občino Litija. “Rezultati vprašalnika so eni izmed glavnih usmerjevalcev za razvoj strategije, ki bo najverjetneje šla v smeri novih infrastruktur. Rok za izdelavo smo si postavili jeseni, potem pa bo morala v sprejem v občinski svet,” nam je pojasnil Ivan Matijević iz Občine Litija.

Občani Litije si želijo več površin za druženje, šport in rekreacijo

Večina, 67 odstotkov anketirancev, je v občini Litija zadovoljnih. Največje zadovoljstvo so izkazali glede občutka varnosti, stanja okolja, kakovosti in dostopnosti javnih storitev, možnosti kulturnega udejstvovanja ter občutka pripadnosti skupnosti. Nezadovoljstvo so Litijani izrazili glede slabih cest in cestne infrastrukture. Pogrešajo površine za druženje, šport in rekreacijo, predvsem igrala, igrišča, parke, pešpoti in kolesarske poti. Kot najbolj primeren prostor za različne vrste prireditev so anketiranci izpostavili Ježo, kjer se trenutno nahaja Pumptrack poligon. Kot pomanjkljivo infrastrukturo so poudarili tudi parkirna mesta, avtobusne povezave v smeri Ljubljane, vaška središča in kanalizacijo.

Prebivalci Litije so izrazili tudi pomanjkanje možnosti za zaposlitev in neprivlačnost krajev za domačine in turiste ter so mnenja, da bi občina morala največ pozornosti usmeriti na gradnjo infrastrukture, skrbi za naravo, okolje in človeka.

Med najpomembnejšimi projekti poleg šol še …

Na seznam najpomembnejših projektov so tisti, ki so izpolnili vprašalnik uvrstili izgradnjo šole v Hotiču in Kresnicah, izvedbo protipoplavnih ukrepov in rekonstrukcijo cest ter vzpostavitev poslovno – industrijske cone na Bregu. Veliko pozornosti pa so namenili reki Savi, kjer si želijo ureditev dostopov do rečnih prodišč in plaž ter ureditev kopališča, izgradnje brvi čez reko za pešce in kolesarje ter hidroelektrarn.

Na seznamu je tudi ureditev arheološkega parka na Vačah za turistične namene. Dobrih 81 odstotkov anketirancev podpira turistični razvoj občine in se strinja, da v Litiji primanjkuje gostinske ponudbe ter nastanitev vseh kategorij.

Sorodni članki:

V naslednjih šestih letih bo razvoj občine odvisen tudi od prebivalcev

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --