-0.8 C
Trbovlje
petek, 8. decembra 2023
ZON.siAktualnoNaprodaj občinsko stanovanje v Trbovljah

Naprodaj občinsko stanovanje v Trbovljah

Občina Trbovlje prodaja dobrih 51 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Trgu svobode 30. Nepremičnino bodo prodali z zbiranjem ponudb, ki jih zainteresirani kupci lahko oddajo do ponedeljka, 23. maja 2022, do 11. ure. 

Gre za stanovanje, ki je zasedeno z najemniki, izklicna cena zanj pa znaša 69.120 evrov. V ceni ni vključen davek, ki ga v celoti poravna kupec, stanovanje pa bo občina prodala po principu videno – kupljeno, kar pomeni, da kasnejših uveljavljanju zahtevkov za napake ne bodo upoštevali, je zapisano v javnem razpisu, objavljenem na občinski spletni strani. 

Ponudniki morajo najkasneje do vključno petka, 20. maja 2022, plačati varščino, ki znaša 10 odstotkov izklicne cene oziroma 6912 evrov, ki bo všteta v kupnino. Neuspelim ponudnikom bodo vplačano varščino vrnili v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Kdo bo ponudil največ? 

Na razpisu sicer lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Stanovanje bo dobil tisti, ki bo ponudil največ, v kolikor bi dva ponudnika hkrati ponudila enako ceno, pa bodo z njima opravili dodatna pogajanja, je zapisano med razpisnimi pogoji. 

Odpiranje ponudb bo sicer v ponedeljek, 23. maja ob 13. uri v sejni dvorani občinske upravne zgradbe in bo javno. Izbrani ponudnik bo nato v 15 dneh moral skleniti kupoprodajno pogodbo in v 30 oziroma 60 dneh poravnati kupnino, obenem pa tudi plačati stroške vpisa v zemljiško knjigo. 

Interesenti za nakup se lahko dogovorijo za ogled stanovanja ali pridobijo dodatne informacije v času uradnih ur, kontaktne informacije so zapisane v javnem razpisu na spletni strani občine. 

SORODNI ČLANKI:

Občinski stanovanji na Nasipih z izklicno najemnino od 130 evrov

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Bi lahko za zapuščene živali poskrbeli v novem zasavskem zavetišču?

Župani so si enotni, da je potrebno iskati rešitve glede zapuščenih živali. Občine, ali celo natančneje odgovorna oseba občine je tudi denarno odgovorna, če...