-- OGLAŠEVANJE --

Ko bo več zaposlenih, bo več nadzora

Svetniki in svetnice, ki zasedajo v zagorskem Občinskem svetu so se včeraj seznanili z delovanjem o delu nekaterih inštitucij in ostali brez poročila o izvajanju tekočih aktivnosti v občini Zagorje.

-- OGLAŠEVANJE --

Zaradi odsotnosti zagorskega župana Matjaža Švagana so zbrani na junijski občinski seji iz dnevnega reda umaknili točko poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v občini Zagorje. Sejo, katero so začeli z minuto za kulturo, je vodil podžupan Janez Vovk.

Rajko Gabrovec, Policijska postaja Zagorje

Z letnimi poročili o delu za leto 2023 so svetnice in svetnike seznanili načelnik Rajko Gabrovec za Policijsko postajo Zagorje, Sebastjan Zmrzljak za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje v občini Zagorje, Sandi Grčar za Javno podjetje Komunala Zagorje ter Iztok Rabuzin za Stanovanjsko podjetje Zagorje, o katerem bomo več napisali v prihodnjih dneh na ZON.si. Največ pripomb je poželo delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zagorje, in sicer pomanjkanje nadzora nad napačno parkiranimi vozili po območju zagorske občine. Zmrzljak je v zagovor povedal, da se srečujejo s kadrovsko krizo – nadzora bo več, če bodo lahko zaposlili dodatno osebo.

Direktorica zapušča VDC Zasavje, knjižnica bo dobila novo

Tadeja Casagrande

Da je s svojim programom vodenja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje za novo mandatno obdobje najbolj prepričala kandidatka Tadeja Casagrande, je poročal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) Mitja Adamlje in občinskemu svetu predlagal, da jo potrdijo za novo direktorico knjižnice. Svetnice in svetniki so dali soglasje k imenovanju Casagrande. Več o tem danes na ZON.si.

Svet zavoda Varstveno delovni center Zasavje je v aprilu sprejel sklep o začetku postopka razrešitve direktorice Špele Režun, na podlagi njenih osebnih odločitev. Na včerajšnji seji so zbrani podali pozitivno mnenje k razrešitvi. Novega direktorja ali direktorico bodo imenovali 1. julija naslednje leto. S septembrom bo vodenje VDC Zasavje prevzela Hedvika Kovač.

Center za socialno delo Zasavje je januarja objavil razpis za prosto delovno mesto pomočnika direktorja na zagorski enoti. Na razpis je prispela ena prijava, ki je izpolnjevala vse zahtevane pogoje. Kot primerna kandidatka je bila tako izbrana Adisa Mujčinović, ki je dobila pozitivno mnenje Občinskega sveta.

Predstavniki Občine Zagorje v javnih zavodih

Za novo štiri letno mandatno obdobje so kot predstavnike Občine Zagorje v svet zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče svetnice in svetniki imenovali Adila Macanovića, Adiso Mujčinović in Tomaža Petka.

V svetu zavoda Glasbena šola Zagorje bodo Občino Zagorje predstavljali Vladimir Poredoš, Ana Guna in Suzana Rozman.

Namesto srebrnega – zlato priznanje

KMVVI je obravnavala štiri predlagane kandidate za občinske plakete in enega za naziv častnega občana Zagorja. Aljaši Urbanija, ki je bila kandidatka za srebrno plaketo je komisija predlagala podelitev zlate. Za najvišjo plaketo so predlagali še Marka Bokala. Na občinskem svetu so predloge podprli. Podporo pa je prejel tudi specialist splošne medicine Franc Novak, ki bo postal častni občan občine Zagorje. Naziv in plakete bodo kandidati prejeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Zagorje, ki bo 1. avgusta.

Drugi časi, druga prometna strategija v Zagorju

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --