-- OGLAŠEVANJE --

Kdo je v Litiji naredil kaj za občane in njihovo življenje

Kdor meni, da si njegov kandidat ali kandidatka zasluži zlato plaketo ali naziv častnega občana, lahko predlog odda na Občino Litija še do konca maja.

-- OGLAŠEVANJE --

Priznanje za pomembno in ustvarjalno delo

Občanu, podjetju, zavodu, ustanovi, društvu, združenju ali drugi pravni in fizični osebi in skupini z dosežkom trajnega pomena in uspehom, s katerim je vplival na razvoj in ugled občine, bo Litija podelila zlato plaketo.

Občani lahko predlagajo svojega kandidata, za katerega menijo, da je osvojil omenjene dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter drugih.

Poudarjajo še, da so prejemniki priznanja lahko državljani Republike Slovenije in drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k boljšemu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na naštetih področjih. Predlog, ki mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in utemeljitev predloga, lahko oddajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije.

Najvišje priznanje Občine Litija

Enake podatke kot predlog za zlato plaketo mora vsebovati tudi predlog za častnega občana Občine Litija, ki ga bo v pisni obliki vse do 12. ure 31. maja sprejemala Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri občinskem svetu Občine Litija. Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki se lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne dosežke daljšega časovnega obdobja, ki so prispevali k splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne Občine Litija. Ti dosežki naj imajo tudi trajen pomen za vse občane in njihovo življenje.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno priznanje z nazivom Častni občan Občine Litija.

Iščejo ljudi, ki so vas v 2023 navdušili

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTO: Zgodilo se je točno to, kar so si želeli – obiskovalci so bili zelo presenečeni!

Gibalne predstave, plesni in pevski nastopi, koncerti, ulični performansi, delavnice, kulinarika in odlično predpoletno vzdušje so zaznamovali vse štiri dni hrastniških Rdečih revirjev. Mojca Ulaga,...
-- OGLAŠEVANJE --