30.9 C
Trbovlje
sreda, 28. julija 2021
ZON.siAktualnoJavna predstavitev za cesto Hrastnik - Zidani Most in cesto Rimske Toplice...

Javna predstavitev za cesto Hrastnik – Zidani Most in cesto Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče

Okoljsko in infrastrukturno ministrstvo bo javnosti predstavilo študije variant in rešitve za cesti med Hrastnikom in Zidanim Mostom (G2-108) in med Rimskimi Toplicami, Zidanim Mostom in Radečami. V ponedeljek bodo prve javne razgrnitve v Hrastniku in Zidanem Mostu. 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo naznanjata javno razgrnitev:

  • študije variant z utemeljitvijo rešitve za Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, ki jo je pod številko projekta 8576 junija 2021 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d. (v nadaljnjem besedilu: študija variant);
  • povzetka za javnost;
  • okoljskega poročila za SD DPN za cesto G2 – 108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1 – 5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, ki ga je pod številko dokumenta 200-2019 maja 2021 izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
  • osnutek predloga Sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, ki jo je pod številko projekta 8576 junija 2021 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d. (v nadaljnjem besedilu: SD DPN) ter
  • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve študije variant in SD DPN.

Javne obravnave:

  • v ponedeljek, 21. 6. 2021 s pričetkom ob 17.00, v prostorih Doma svobode v Zidanem Mostu, Zidani Most 12, 1432 Zidani Most,
  • v ponedeljek, 21. 6. 2021 s pričetkom ob 19.00 v prostorih kinodvorane Delavskega doma v Hrastniku, Log 2, 1430 Hrastnik.

Pripombe in predlogi (obrazec za pripombe bo na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI):

  • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
  • po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »DPN za cesto Hrastnik–Zidani Most«,
  • elektronsko na naslov: mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »DPN za cesto Hrastnik–Zidani Most«.

Po optimističnem scenariju začetek gradnje 2021, po državnem 2022

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

Priložnost za delo v Dewesoftu. Te zanima?

Trboveljsko podjetje Dewesoft ves čas išče nove sodelavce. V 20 letih kar so na trgu večajo svoje prostore, število zaposlenih in seveda tudi dobiček. Poleg...