Idejna zasnova za Čebinov travnik narejena

0
100
Vizualni prikaz, kako bi lahko uredili Čebinov travnik, je na družabnem omrežju leta 2015 predstavil Miha Prelogar.

Bodo Kisovčani končno le dobili otroško igrišče in rekreativne površine na Čebinovem travniku? Na predstavitev idejne zasnove občine, obljubljene februarja letos, bo potrebno še počakati.

Idejna zasnova narejena: rekreativne površine možne

Na občini Zagorje sicer niso držali križem rok. “Za celotno območje Čebinovega travnika je bila decembra 2016 izdelana idejna zasnova za ureditev, na podlagi predhodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije RS za vode, iz katerih izhaja, da je na območju Čebinovega travnika možna ureditev rekreativnih površin, gradnja objektov pa ni možna zaradi poplavne ogroženosti,” nam je povedala vodja oddelka za okolje in prostor na občini Zagorje Tatjana Podbregar.

Čakajo vodno dovoljenje

Sestavni del te zasnove je tudi izdelano Geološko geotehnično poročilo, v katerem so navedeni pogoji za izvedbo nameravanih posegov. Vsi posegi, predvideni z ureditvijo se skladno s pogoji nahajajo najmanj 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Po besedah Podbregarjeve so na podlagi idejne zasnove projektanti v prvi polovici januarja pri Direkciji RS za vode zaprosili za izdajo vodnega dovoljenja, ki je obvezen sestavni del tudi pri tovrstnih ureditvah prostora. Dovoljenje je še v pridobivanju, je še povedala Podbregarjeva.

SORODNI ČLANKI:

FOTO: Kaj bo s Čebinovim travnikom?

PUSTI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here