-- OGLAŠEVANJE --

GESŠ Trbovlje – z znanjem bomo ustvarjalci, ne le uporabniki tehnologije prihodnosti

-- OGLAŠEVANJE --

Vse večkrat govorimo o poklicih prihodnosti, ki jih še ne poznamo niti jih ne znamo napovedati. Kakšna znanja naj torej pridobi srednješolec, da se bo sposoben prilagoditi hitrim spremembam in zahtevam okolja? Široka splošna izobrazba je zagotovo pravi odgovor za tiste, ki so jo sposobni in pripravljeni pridobiti. “Znanja nam ne more vzeti nihče. Omogoča nam, da vidimo priložnosti, da hitreje poiščemo rešitve in da se, ker imamo učno kondicijo, še hitreje naučimo novega. Znanje je torej najboljša naložba za prihodnost in na GESŠ Trbovlje vam ga nudimo,” pravi ravnateljica GESŠ Trbovlje Jelena Keršnik.

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje je v Zasavju dobro poznana. Nekateri nanjo gledajo kot na tisto težko in zahtevno šolo, kjer lepe ocene ne padejo kar z neba, bivši dijaki se je morda spominjajo z nostalgijo in hvaležnostjo, tretjim prepoznavnost predstavljajo uspehi dijakov, najdejo pa se tudi tisti, ki ob omembi GESŠ Trbovlje najprej pomislijo na Miklavžev sejem ali jo vidijo kot le eno od srednjih šol v Zasavju. Več kot četrt stoletja dolga tradicija je razlog za raznolikost mnenj o inštituciji, ki je zaznamovala mnoge rodove srednješolcev.

Kaj vam ponuja gimnazijski program?

Program gimnazija daje najširšo splošno izobrazbo med vsemi srednješolskimi programi. Gimnazija je pripravljalnica na študij in odpira možnost nadaljnjega šolanja na vseh smereh in nivojih, saj predmetnik poleg predmetov, ki so dobro znani že iz osnovne šole, zajema naravoslovje, družboslovje, humanistiko, tuje jezike, umetnost. Je tudi najtežji program, a učitelji in dijaki višjih letnikov nudijo mnoge oblike pomoči, kot so matematični maraton, tematski vikendi, redne konzultacije učiteljev, pomoč dijakov tutorjev. Gimnazijski predmetnik obsega obvezne in izbirne predmete. V drugem in tretjem letniku so ure izbirnega dela namenjene interdisciplinarnemu tematskemu sklopu. Tu dijaki uporabljajo znanje različnih ved, pri čemer se (na)učijo timskega dela, projektnega dela, raziskujejo, so aktivni, učitelji pa so mentorji in usmerjevalci. Dijaki začutijo dejansko uporabno vrednost znanja.

Nika Mlinarič, nominiranka za inženirko leta 2019

“Gimnazija je odlična odskočna deska za katerikoli študij ter po mojem mnenju logična izbira za vse, ki jim gre šola dobro in ki želijo šolanje nadaljevati na univerzitetnih študijskih programih. Znanje je moč – najprej poskrbite za dobro splošno izobrazbo, strokovno področje boste do potankosti spoznali med študijem, dodajte še kanček samoaktualizacije in mislim, da ni ovir, ki bi vas ustavile na vaši poti,” ima GESŠ Trbovlje v lepem spominu nekdanja dijakinja, danes magistrica fizike Nika Mlinarič, ki je zaposlena kot letalska inženirka v razvoju v podjetju AFormX.

Za športnike po duši odlična izbira

Ženska košarkarska ekipa GESŠ Trbovlje

Športni oddelek gimnazije je izpeljanka programa z nekaj spremembami v izvedbenem predmetniku, učni načrti vseh predmetov pa so popolnoma enaki kot za običajne gimnazijske oddelke, prav tako nivo znanja. Posebnost športnega oddelka sta športni in pedagoški koordinator, ki poleg razrednika bdita nad oddelkom. Ta šteje praviloma le 18 dijakov, medtem ko jih je v običajnih oddelkih 28. Dodatne ure športne vzgoje, ki nadomestijo izbirne predmete, so namenjene individualni vadbi, klubskim treningom in pomenijo razbremenitev popoldanskega športnega udejstvovanja.

Mednarodno povezovanje in uspehi

Posebnost trboveljske gimnazije so izmenjave in mednarodni projekti, že 27 let trajajoča izmenjava z nemško gimnazijo v Scheinfeldu pa je unikum v slovenskem šolskem prostoru. Med tekmovanji v znanju se radi pohvalijo z največjim uspehom zadnjih let: 3. mesto na državnem tekmovanju iz astronomije in povabilo dijaku Patriku Kušterju na mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike ter na Sanktpeterburško astronomsko olimpijado.

Kako pa je z bodočimi ekonomskimi tehniki?

David Knez

Program v manjšem obsegu vključuje vse predmete, ki jih imajo gimnazijci, razen fizike in filozofije, zato vodstvo šole ocenjuje, da med vsemi strokovnimi srednješolskimi programi ta program daje najverjetneje najširši spekter znanj. Poleg gimnazije je to eden redkih srednješolskih programov, ki vsebuje dva tuja jezika vsa štiri leta. Poleg splošnih znanj ne manjka ekonomije, poslovanja podjetij, računovodstva, knjigovodstva, trženja ter usvajanje številnih veščine iz sveta podjetništva in gospodarstva. “Izpostavil bi pristen in korekten odnos dijak – profesor, saj so bili profesorji vedno pripravljeni pomagati in so se trudili, da so znanje podali na čim bolj kvaliteten način (zato zahvala vsakemu posebej). Menim, da je ekonomski tehnik odličen program tudi zato, ker omogoča široko paleto zaposlitev, kar na današnjem zahtevnem trgu dela že dolgo ni več samoumevno. Po mojem mnenju je GESŠ Trbovlje šola, ki mi je dala res veliko znanja in me pripravila na marsikateri izziv,” opisuje nekdanji dijak David Knez, dipl.ekon. VS, sicer študent zadnjega letnika magistrskega študija Managementa na Fakulteti za management v Kopru.

Izmenjava z Gimnazijo Muhsin Rizvić iz Kaknja

Velik del pouka poteka po principu »learning by doing« – tako v smislu praktičnega pouka v šoli kot v obliki prakse pri delodajalcih. Dijakom omogočamo opravljanje tritedenske prakse v tujini (projekt Erasmus+), četrtošolci ustanovijo svoje prvo pravo podjetje, dijaki, ki bodo postali ekonomski tehniki pa se spoznajo tudi s finančnim opismenjevanja – kajti, kdor ne zna ravnati s svojim denarjem, tudi v poslovnem svetu ne bo uspel.

Vsak se lahko nekje najde…

Zaključna prireditev v organizaciji dijakov 3. letnikov

Šola je majhna, nekateri pravijo butična. Vsak dijak lahko najde obšolsko dejavnost, ki ga veseli. Pridobitev zadnjega šolskega leta je računalniški krožek, v katerem se dijaki učijo (tudi) programirati, ukvarjajo se s fotografijo, tehnično podporo prireditvam … Tu pa so še naravoslovni popoldnevi in tabori, pevski zbor, debata v angleškem jeziku, kemijski in matematični krožek, MEPI, popoldanske športne aktivnosti, fitnes, športni tabori … “In ker imamo nadarjene dijake, jim zaupamo tudi organizacijo prireditev – tudi tiste najpomembnejše, na kateri podelimo najvišja priznanja. Kdor pa želi, se lahko posveča le zgolj in samo pouku. Nismo hudi,” sklene s hudomušnim stavkom ravnateljica Jelena Keršnik, ki se že veseli novih poznanstev z novimi dijaki v jesenskem času.

SORODEN ČLANEK:

Po odličnost ni treba iz Zasavja!

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Litija – Zagorje: Jutri NE bo popolne zapore ceste

Popolna zapora ceste Litija - Zagorje je za jutri odpovedana. Ob sobotah je sicer od 7.30 do 17. ure pri galeriji Šklendrovec napovedana popolna zapora...
-- OGLAŠEVANJE --