0.5 C
Trbovlje
četrtek, 20. januarja 2022
ZON.siAktualnoDo 20 neprofitnih stanovanj za najem v Trbovljah

Do 20 neprofitnih stanovanj za najem v Trbovljah

Do 21. januarja imate še čas za prijavo tisti, ki bi želeli kot najemojemalci uporabljati neprofitna stanovanja, ki so v upravljanju Občine Trbovlje. Prijavijo se lahko stalno stanujoči v trboveljski občini, ki ne presegajo določenega mesečnega dohodka, upoštevajoč število družinskih članov. Za povprečno 55 veliko stanovanje znaša najemnina 238 evrov mesečno.

Lista A ne predvideva plačila varščine

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem – lista A je aktualen za prosilce, ki glede na dohodek niso zavezani k plačilu varščine, je pa ob vložitvi vloge potrebno plačati upravno takso za vlogo in za izdajo odločbe v višini 22,60 evra. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo imele prednost mlade družine (nihče od staršev nima več kot 35 let, vsaj en otrok) in mladi (manj kot 30 let), invalidi in družine z invalidnim članom, žrtve nasilja in prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so najemniki stanovanja. V razpisu je med drugim navedeno tudi, da tisti prosilec, ki dalj časa prebiva na območju Občine Trbovlje, prejme več točk ter s tem večjo možnost za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Komisija bo pregledala vloge, morda tudi prišla na ogled

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi (nenapovedano) ogleda, v kolikor pa prosilec ogled odkloni, se ga izvzame iz nadaljnjega postopka in tako nima več statusa prosilca. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe glede izida vlog, seznam upravičencem, ki bodo uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj pa javno objavljen v roku najpozneje pol leta po zaključku razpisa.

Postopek prijave

Zainteresirani si podrobnosti razpisa lahko podrobneje preberete na spletni strani Občine Trbovlje, in sicer na tej povezavi, kjer boste prišli do vseh pomembnih informacij, kot tudi do vloge z obrazci, ki jih kot prosilci morate predložiti.

Vlogo je mogoče oddati do vključno petka, 21. januarja 2022 bodisi osebno v pisarni št. 3b na Občini Trbovlje bodisi preko pošte (razviden mora biti datum oddaje pošiljke).

SORODNI ČLANKI:

Najemnina za občinsko stanovanje od 24 do 300 evrov

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

Bo 127 Trboveljčanov namesto neprofitne plačevalo tržno najemnino?

Najemniki Spektrovih stanovanj so se znašli v negotovosti: so še naprej upravičeni do subvencije neprofitne najemnine ali jim bo pripadala zgolj subvencija tržne najemnine?...
X