-- OGLAŠEVANJE --

Bi delali v javni upravi? Zdaj imate več priložnosti!

-- OGLAŠEVANJE --

V tem tednu je Zavod RS za zaposlovanje objavil več javnih razpisov za delovna mesta v trboveljskih javnih ustanovah. Občina Trbovlje išče dva višja svetovalca v oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti, v Splošni bolnišnici Trbovlje (SBT) iščejo predstojnika lekarne in knjigovodjo, STPŠ knjižničarja, Spekter pa operativnega upravnika. Vse zaposlitve bodo sklenjene za nedoločen čas. 

Višja svetovalca na v trboveljski občinski upravi

Višji svetovalec za področje družbenih zadev v trboveljski občinski upravi mora imeti vsaj visokošolsko strokovno izobrazbo in 4 leta delovnih izkušenj. S temi znanji in izkušnjami bosta izbrana kandidata sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev, drugih najzahtevnejših gradiv ter vodenju evidenc s področja dela oddelka. Prav tako bosta samostojno pripravljala zahtevnejše analize, razvojne projekte, pogodbe, javne razpise s področja dela oddelka in druge občinske predpise. Ker je med nalogami tudi vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, morata imeti kandidata opravljen tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Tisti, ki ga nimajo, ga lahko opravijo najkasneje v treh mesecih po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, imenovanje v naziv pa lahko opravijo v enem letu od sklenitve pogodbe. Rok za prijavo na oba razpisa je petek, 20. maj 2022. 

Predstojnik lekarne in knjigovodja v SBT

V SBT je prav tako do prihodnjega petka še odprt razpis za predstojnika bolnišnične lekarne. Delovne naloge za to delovno mesto predvidevajo načrtovanje, naročanje in izdajo zdravil ter drugega zdravstvenega materiala ter vodenje in organizacijo lekarniške dejavnosti. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat imeti opravljen strokovni izpit s področja farmacije, najmanj 4 leta delovnih izkušenj s področja bolnišnične lekarne, organizacijske in vodstvene sposobnosti, predložiti pa mora tudi program dela in razvoja bolnišnične lekarne. Imenovanje kandidata za predstojnika je vezano na mandat strokovnega direktorja bolnišnice, tako da bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata, in sicer do do 31. avgusta 2024 za polni delovni čas. Po poteku mandata je kandidat lahko ponovno imenovan.

Poleg tega v SBT iščejo tudi samostojnega knjigovodjo z 10 let izkušnjami in univerzitetno izobrazbo na področju ekonomije, poslovnih in upravnih ved. Ta razpis je odprt do četrtka, 19. maja 2022. 

Knjižničar v STPŠ

V Srednji tehniški in poklicni šoli (STPŠ) Trbovlje je prav tako do četrtka, 19. maja, odprt razpis za šolskega knjižničarja. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 32 ur tedensko, med pogoji za prijavo pa so univerzitetna izobrazba iz bibiotekarstva in informacijske znanosti, poznavanje sistema Cobiss, zaželjena je tudi usposobljenost za poučevanje slovenščine, družboslovnih predmetov ozirma svetovalno delo na šoli. Delovne izkušnje pri tem niso pogoj.

Operativni upravnik v Spektru

Do četrtka, 19. maja, je odprt tudi razpis za operativnega upravnika v Spektru. Novi sodelavec bo skrbel za organizacijo obratovanja, vzdrževanja in prenove večstanovanjskih stavb. Gre za terensko delo in delo v pisarni, za katerega je zahtevana srednješolska izobrazba tehnične smeri. Delovne izkušnje niso pogoj, vendar bo kandidat brez delovnih izkušenj opravljal pripravništvo skladno z določili Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

SORODNI ČLANKI:

Priložnost za delo: Komunala bo menjala polovico računovodstva

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Prosto in v celoti obnovljeno 75 m2 veliko stanovanje v centru Trbovelj

Na voljo in vseljivo takoj po podpisu pogodbe je dvosobno stanovanje s kabinetom v Trbovljah, na Trgu revolucije 26.  Družba Spekter oddaja stanovanje v najem...
-- OGLAŠEVANJE --