23.8 C
Trbovlje
sreda, 28. julija 2021
ZON.siZasavskoZbor članov Društva invalidov Hrastnik

Zbor članov Društva invalidov Hrastnik

V soboto, 17. marca smo se v Športni dvorani v Hrastniku zbrali člani Društva invalidov Hrastnik. 107 rednih in 60 podpornih članov in simpatizerjev se je zbralo na rednem letnem zboru. Vsako leto se zberemo v velikem številu, ponosni pa smo, da je naša miza gostov vedno lepo zapolnjena.

Po pozdravnem nagovoru predsednika je predsednik delovnega predsedstva, ki je odlično vodil zbor članov, pozval prisotne k potrdilu dnevnega reda. Po programu so tako člani poslušali poročila o delovanju društva v preteklem letu in o planu za tekoče leto. Povedano tudi soglasno potrdili.

Po uradnem delu so sledili pozdravi gostov. Najprej se je k besedi priglasil predsednik društva Rajko Žagar, ki je poudaril, da je izjemno ponosen, da lahko vodi tako številčno društvo in da je vesel, da so dogodki tako dobro obiskani. Nenazadnje se zaradi članov tudi trudimo z organizacijo le-teh. Poudaril je, da so simpatizerji ravno tako potrebni in dobrodošli v društvu. Člani so tisti, ki delajo društvo dobro, ne le vodstvo.

Spregovorila je Dragica Mirnik, predstavnica Upravnega odbora Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je pozdravila zbrane v imenu predsednika Zveze Draga Novaka. Poudarila je, da vedno rada pride med nas in da je vedno znova presenečena nad kvaliteto in širino programa, ki ga izvajamo. Invalidi smo vendarle le ljudje, ki imamo posebne potrebe, nismo pa nič drugačni od ostalih. Zaželela nam je še veliko lepih uric ob druženju in seveda zdravja.

Nato je k govorniškem pultu stopil Miran Jerič, ki se zbora kot župan udeležuje vsako leto. Dejal je, da je iz povedanega jasno razvidno, da smo dobro opravili vse naloge. Občina Hrastnik društvu vsako leto namenja več sredstev, ker opažajo naše dobro delo in ker si to tudi zaslužimo. 12 let mineva od takrat, ko je Občina Hrasnik pridobila listino Občine po meri invalidov in v tem času je marsikaj postorila za dobrobit lokalne skupnosti. Poročilo Sveta za invalide, ki cel projekt vodi, bo objavljeno v aprilu. Župan je pohvalil množico programov, ki imajo v prvem planu vedno skrb za sočloveka, člani so dobro obveščeni o delovanju društva, pohvaliti pa je treba odlično organizacijo prireditev. Obljubil pa je, da se bo zbora udeleževal tudi po poteku funkcije, če ga bomo povabili kot prijatelja.

Poslanka Vojka Šergan zelo rada pride med nas, vidi da smo aktivni in vesela je, da s svojim delom izboljšujemo kakovost življenja invalidov. Zelo rada prisluhne poročilom, saj je tudi njeno poslanstvo, da zaznava težave in da na svojem nivoju poskuša zadeve izboljšati.
Poslanec Ivan Hršak se je zahvalil za vabilo. Poudaril je, da je vesel, da se tako množično udeležujemo aktivnosti v letnem programu. Tudi pri donacijah imamo srečno roko in pri tem nam bo še naprej pomagal. Zaželel nam je vse dobro.
Predsednik Društva upokojencev Dol pri Hrastniku Ivan Činžar nam je zaželel, da bi tudi v bodoče bili tako uspešni, upa pa na dobro sodelovanje obeh društev.Soniboj Knežak, predstavnik Steklarne Hrastnik nas je pozdravil v imenu direktorja Steklarne Hrastnik in v imenu invalidskega podjetja. V novem invalidskem podjetju Steklarne Hrastnik je trenutno 100 zaposlenih, od tega 59 invalidov, v prihodnje pa tudi vidijo možnost zaposlitve invalidov, tudi naših članov. Steklarski poklic je pač težak, ni sobot in nedelj in to pušča posledice na zdravju delavcev. V podjetju veliko vlagajo v posodobitev proizvodnje. Ukinjajo ročno proizvodnjo, ki jo zaradi potreb trga nadomešča avtomatska. Za zdravje svojih zaposlenih skrbijo s preventivnimi pregledi in organiziranimi aktivnostmi v prostem času. Tudi številke govorijo, da so zdaj njihovi zaposleni bolj zdravi. Opozoril je na razpis, preko katerega Steklarna vsako leto razdeli sredstva lokalnim društvom.

Direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar se je članom zahvalil tudi v imenu stanovalcev doma. Čestital nam je za opravljeno delo in dolgoletno sodelovanje. Srečanja s stanovalci so tista, ki vsem veliko pomenijo. Prepričan je, da bo program tudi v tekočem letu izpeljan, tudi v sodelovanju z Domom starejših.

Predsednik Društva upokojencev Hrastnik Franjo Krsnik je pozdravil vse prisotne in poudaril, da le sodelovanje in aktivno delo lahko ohranja sposobnosti v poznih letih. Zaželel nam je zdravja, saj je le od tega odvisna uspešnost izvedbe programov društva.
Predsednik Društva invalidov Trbovlje Šalja Vesel se je zahvalil za povabilo. Delo v društvu zahteva celega človeka in včasih tudi kakšno noč skrbi ne dajo spati, vendar se vse poplača z zadovoljstvom članov.

Predstavnik Društva invalidov Radeče Ivan Kink je pozdravil vse prisotne in nam čestital za uspešno delo. Upa na dobro sodelovanje med društvi, kot je bilo to doslej.
Na koncu se je predsednik Društva invalidov Hrastnik Rajko Žagar zahvalil tudi vsem donatorjem, ki so darovali denar, s katerim smo lahko izvedli programe. V letu 2017 so nam za naše delovanje donirali: Steklarna Hrastnik, Delavska Hranilnica Hrastnik, Zasavske Lekarne, IBT Trbovlje, Spekter Trbovlje, Degar Ljubljana, Sekopt Trbovlje in Aka Trbovlje. Zahvalil se je tudi vsem članom, ki so se v tako velikem številu odzvali vabilu na redno letno sejo zbora članov.
Predsedujoči zbora Gregor Erman se vsem govornikom zahvali za izrečene besede, pobude in pohvale.

Zbor je bil zaključen ob 17.30 uri. Po uradnem delu je sledila skromna pogostitev. V tako veliki množici ljudi je vsak našel prijetnega sogovornika.

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

Priložnost za delo v Dewesoftu. Te zanima?

Trboveljsko podjetje Dewesoft ves čas išče nove sodelavce. V 20 letih kar so na trgu večajo svoje prostore, število zaposlenih in seveda tudi dobiček. Poleg...