14.3 C
Trbovlje
sobota, 1. oktobra 2022
ZON.siAktualnoZasavski podjetniki z najboljšimi rezultati v zadnjem desetletju

Zasavski podjetniki z najboljšimi rezultati v zadnjem desetletju

Lani se je v zasavskih občinah na novo registriralo 314 podjetnikov, trije manj kot v letu 2020. Stekli so štirje stečajni postopki, zaradi stečaja pa je bilo izbrisanih pet podjetnikov. Tudi na splošno je lani dejavnost zaprlo manj podjetnikov kot v letu 2020, ko se je to zaradi posledic epidemije dogajalo množično, pojasnjujejo v trboveljski izpostavi Ajpesa. 

Irena Murnc, vodja izpostave Ajpes v Trbovljah

Zasavski podjetniki so v letu 2021 ustvarili 111,7 milijonov evrov prihodkov in ugotovili 102,3 milijona evrov odhodkov. Ustvarili so dobrih 10 milijonov evrov podjetnikovega dohodka in milijon evrov izgube oziroma negativnega poslovnega izida. Podjetnikov dohodek se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 16 odstotkov, negativni poslovni izid pa se je zmanjšal za četrtino.  Leto 2021 so zaključili z neto podjetnikovim dohodkom, ki je znašal 9,3 milijona evrov in je bil za 24 odstotkov večji kot leto poprej ter najvišji v zadnjih 10 letih, je pojasnila vodja izpostave Ajpes v Trbovljah Irena Murnc. 

Večina podjetnikov je “one man band”

Letna poročila je sicer Ajpesu predložilo 1126 podjetnikov, 32 manj kot leta 2020. Na manjše število predloženih letnih poročil podjetnikov je ponovno vplivalo povečano število podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov in zato niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2021 že 43 odstotkov vseh registriranih podjetnikov v zasavski regiji, je pojasnila Murnčeva. 

Pri podjetnikih, ki so oddali letna poročila, jih večina sodi med mikro podjetja z največ enim zaposlenih. Tako so lani zaposlovali 799 ljudi, katerih povprečna mesečna plača je znašala 1207 evrov. V primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega pri vseh slovenskih podjetnikih je bila nižja za 35 evrov, prav tako je bila nižja kot pri zaposlenih v zasavskih družbah, ki so v letu 2021 povprečno mesečno prejeli 1782 evrov plače.

Pomembnejše postavke poslovnega izida podjetnikov iz letnih poročil za leto 2021 v primerjavi z letom prej so prikazane v spodnji tabeli. 

POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA Znesek v tisoč EUR  Delež v prihodkih
2021 2020 2021 2020
Prihodki 111.691 95.591 100,0% 100,0%
Odhodki 102.322 88.012 91,6% 92,1%
Podjetnikov dohodek 10.369 8.919 9,3% 9,3%
Negativni poslovni izid 1.000 1.340 0,9% 1,4%
Neto podjetnikov dohodek 9.369 7.579 8,4% 7,9%

Opomba: Podatki za leto 2020 so iz letnih poročil za leto 2021

Najbolje gre gradbincem, največ neto dodane vrednosti v Litiji

V Zasavski regiji imajo sicer največji vpliv podjetniki s področja gradbeništva, ki predstavljajo skoraj petino vseh zasavskih podjetnikov in zaposlujejo več kot četrtino vseh delavcev pri podjetnikih, ustvarili pa so tudi četrtino neto podjetnikovega dohodka, je pojasnila Murnčeva. Največ prihodkov so sicer ustvarili podjetniki s področja trgovine, vzdrževanje in popravil motornih vozil, ki so ugotovili tudi petino neto podjetnikovega dohodka regije. Sledijo podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti, izboljšalo pa se je tudi poslovanje podjetnikov s področja gostinstva, ki so za več kot štirikrat povečali neto podjetnikov dohodek v primerjavi z letom 2020, ko so se soočali z najhujšimi ukrepi zaradi epidemije COVID-19. 

Če se ozremo na statistiko po občinah, je tretjina podjetnikov imela sedež v občini Litija, kjer so ugotovili največ neto dodane vrednosti (34,6 %) in največ neto podjetnikovega dohodka v regiji (33,1 %). Tako kot pri družbah so največ zaposlenih, dobro tretjino vseh, imeli podjetniki iz občine Zagorje ob Savi, ki so ustvarili tudi največ prihodkov (35,3 %). Zagorski podjetniki so zabeležili tudi največjo rast neto podjetnikovega dohodka, za kar 41 odstotkov oziroma 31 odstotkov neto podjetnikovega dohodka vseh zasavskih podjetnikov. Največ neto podjetnikovega dohodka na zaposlenega pa so ustvarili podjetniki iz občine Hrastnik, in sicer 4.895 evrov. 

V povprečju nekoliko za slovenskim gospodarstvom

Deleži, ki jih zasavski podjetniki predstavljajo v slovenskem gospodarstvu so nekoliko večji kot pri zasavskih družbah, a še vseeno majhni. V Zasavski regiji je bilo 2,4 odstotka vseh podjetnikov, pri tem odstotku pa se gibljejo tudi drugi kazalniki, ki jih zasavski podjetniki prispevajo k slovenskemu gospodarstvu. Prav tako je bila rast neto podjetnikovega dohodka in neto dodane vrednosti zasavskih podjetnikov nekoliko manjša od slovenskega povprečja, so še ugotovili na Ajpesu. 

SORODNI ČLANKI:

REKORD: Prihodki zasavskih podjetij lani presegli milijardo evrov

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

V Retju prikaz najboljših jahačev in brezplačno jahanje ter aktivnost za obiskovalce

Trboveljsko konjeniško društvo, ki ima svoje prostore v Retju, v soboto pripravlja dogodek, kjer bi se radi predstavili in pokazali tudi napredek domačih jahačev....
X