-- OGLAŠEVANJE --

Zasavska regija ima nov razvojni svet

-- OGLAŠEVANJE --

Naslednjih šest let naj bi zasavski razvojni svet vodil župan Hrastnika Marko Funkl, podpredsedniško mesto naj bi prevzela Tomaž Berginc, predsednik uporavnega odbora Zasavske gospodarske zbornice, in Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra za nevladne organizacij za zasavsko regijo.

Novo predsedstvo je poudarilo pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, ki bo ključno za oblikovanje dolgoročnih razvojnih ukrepov in projektov za razvoj regije.

Razvojni svet je obravnaval tudi aktivnosti v povezavi z Regionalnim razvojnim programom 2021–2027 (RRP) in Skladom za pravični prehod (Just Transition Fund) ter Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij z načeli pravičnega prehoda. Regionalna razvojna agencija Zasavje bo programski del RRP javnosti predstavila na Regionalni razvojni konferenci v sredini junija. Na konferenci bodo projekte, ki so jih v fazi priprave RRP 2021–2027 predlgale organizacije iz celotne zasavske regije, pregledali in skušali identificirati ključne strateške projekte za regijo.

Soglasno je bila potrjena tudi nova sestava Razvojnega sveta zasavske regije, ki šteje dvajset članov. Osem jih prihaja iz gospodarstva, osem članov je predstavnikov občin in štirje člani iz nevladnega sektorja. Razvojni svet zasavske regije je v tej sestavi potrjen za programsko obdobje 2021–2027.

Predstavniki občin v Razvojnem svetu zasavske regije za obdobje 2021–2027 so:
Marko Funkl (Občina Hrastnik, predsednik Razvojnega sveta zasavske regije); Igor Pogačnik (Občina Hrastnik); Jasna Gabrič (Občina Trbovlje); Jože Weingartner (Občina Trbovlje); Matjaž Švagan (Občina Zagorje ob Savi); Simona Klukej (Občina Zagorje ob Savi); Franci Rokavec (Občina Litija); Lijana Lovše (Občina Litija)

Predstavniki gospodarstva v Razvojnem svetu zasavske regije za obdobje 2021–2027 so:
Tomaž Berginc (ETI d.o.o., podpredsednik Razvojnega sveta zasavske regije);
Andrej Orožen (Dewesoft); Peter Čas (Steklarna Hrastnik); Rafko Voje (Modularis Drive); Mirko Mastnak (OOZ Hrastnik); Samo Gjerek (OOZ Trbovlje); Joži Bregar Leskovšek (OOZ Zagorje ob Savi); Simon Lokar (OOZ Litija);

Predstavniki nevladnih oganczij v Razvojnem svetu zasavske regije 2021–2027 so:
Klara Kržišnik (Reginonalni center NVO, podspredsednica Razvojnega sveta regije); Lavra Izgoršek (DPM Trbovlje) Jure Vetršek (Društvo Eko krog), Andraž Grum (Kolesarsko društvo Zagorje)

Konstitutivno sejo Razvojnega sveta zasavske regije za novo obdobje 2021–2027 je vodila mag. Staša Baloh Plahutnik, predsednica Razvojnega sveta zasavske regije za obdobje 2014–2020. Po četrti točki dnevnega reda – volitve predsednika in dveh podpredsednikov sveta – je vodenje seje predala novemu predsedniku razvojnega sveta Marku Funklu.

Po konstitutivni seji Razvojnega sveta zasavske regije sledi formiranje odborov oziroma delovnih teles. Poslovnik o delu RSR določa sledeča delovna telesa: Odbor za gospodarstvo, Odbor za turizem, Odbor za človeške vire in kakovost življenja, Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbor za razvoj podeželja, Odbor za okolje in zdravje, Odbor za razvoj energetike v Zasavju (OREZ). Člane odborov imenuje Razvojni svet zasavske regije.

 

Zasavje: Največ prebolelih in tudi največ umrlih v Zagorju

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Sporni nakupi nepremičnin – DA, varnost na zasavskih cestah – NE

Skozi naselje Vače, ki je tudi turistični kraj in pot do spomenika državnega pomena - GEOSS, vodi cesta, ki jo vsakodnevno uporabljajo domačini, turisti...
-- OGLAŠEVANJE --