0.2 C
Trbovlje
sreda, 6. decembra 2023
ZON.siAktualnoVse tri zasavske komunale dežurajo: Smeti, kosovni odpadki, pogrebna služba, voda ...

Vse tri zasavske komunale dežurajo: Smeti, kosovni odpadki, pogrebna služba, voda …

Razmere zaradi širjenja koronavirusa se dnevno spreminjajo, zato tudi zasavske komunale prilagajajo svoje delo.

TRBOVLJE

Zbirni center Neža ostaja odprt, odvoza kosovnih odpadkov ne bo, prav tako ne bo menjav vodomerov, na cestah bomo izvajali nujna vzdrževalna dela. Pozorno pri ravnanju z odpadnimi zaščitnimi sredstvi.

Razmere zaradi širjenja koronavirusa se dnevno spreminjajo, zato na Komunali Trbovlje skladno s tem prilagajamo svoje delo. Glede na to vas prosimo, da spremljate našo spletno stran in družbena omrežja, kjer vas bomo sproti obveščali o morebitnih dodatnih ukrepih.

Na področju ravnanja z odpadki zbirni center Neža do nadaljnjega ostaja ODPRT tudi za stranke. Odvoza kosovnih odpadkov v tem času NE IZVAJAMO. Prosimo vas, da jih odpeljete na zbirni center Neža oziroma z iznosom iz prostorov počakate do normalizacije razmer. Odlaganje pri zbiralnikih za odpadke NI DOVOLJENO.

POZOR! Izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov nam je poslal navodilo, da naj uporabniki (občani, trgovine) v črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke ne dajejo uporabljenih zaščitnih mask in respiratorjev, uporabljenih rokavic in papirnatih robčkov, ki bi bili potencialno lahko kužni.
Tovrstne odpadke zbirajte v plastični vrečki in hranite na primernem varnem mestu ter nato brezplačno oddajte v poseben zbiralnik v zbirnem centru Neža.

Menjav vodomerov do nadaljnjega ne izvajamo, prav tako tudi na področju vzdrževanja cest izvajamo zgolj nujna opravila.

Ločujte in ne mečite v kanalizacijo!

Na ta način bo sistema ravnanja z odpadki lahko deloval kar najbolj nemoteno, prav tako bo to omogočilo normalno delovanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Vse to prispeva k zdravju naše skupnosti.

Komunala Trbovlje tudi v kriznih časih nemoteno zagotavlja oskrbo s pitno vodo. Do zdaj v pitni vodi novega koronavirusa niso zasledili, zato voda iz pipe ostaja varna za uporabo. “Na splošno so virusi z ovojnico manj stabilni v okolju in so bolj dovzetni za oksidante kot je klor, kar pomeni, da je običajna dezinfekcija pitne vode na osnovi klora, ki jo izvajamo tudi na Komunali Trbovlje, ustrezna metoda za uničenje virusa.” (Komunala Trbovlje)

POSLOVANJE S STRANKAMI

Zagotavljanje zdravja naših zaposlenih in naših strank je na prvem mestu, zato smo tudi na Komunali Trbovlje z današnjim dnem zaprli blagajno in INFO pisarno. Za spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije računov in splošne informacije smo vam do nadaljnjega na voljo vsak delovni dan med 7. in 15. uro:

Če je vaš obisk na komunali nujen, se pred tem OBVEZNO PREDHODNO TELEFONSKO NAJAVITE s klicem na eno od zgoraj objavljenih telefonskih številk.

Ta ukrep je še posebej pomemben za svojce umrlih, za katere prosiJo, da se pred urejanjem pogreba na našem Pogrebnem zavodu predhodno telefonsko najavite na 03 56 53 280.

DEŽURNE 24-URNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
VODOVOD 041 758 568
POGREBNI ZAVOD 041 599 742
TOPLARNA 03 56 53 142

HRASTNIK

Praznjenje BIO zabojnikov v naseljih individualnih hiš
Zabojnike za biološke (BIO) odpadke bo hrastniška komunala v naseljih individualnih hiš do nadaljnjega praznila po zimskem času – na vsake 14 dni.

Zimski čas praznjenja BIO zabojnikov, ki traja od 15. 11. – 15. 3., bodo podaljšali izključno zaradi izvajanja preventivnih ukrepov v podjetju z namenom, da bodo imeli v času epidemije KORONAVIRUS ves čas prisotno zadostno število voznikov komunalnih vozil in komunalnih delavcev za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.

Kosovni odpadki do naslednjega odvoza DOMA

KOSOVNE ODPADKE, ki naj bi jih pobirali po sistemu od vrat do vrat – 6. aprila 2020, ne bodo odvažali!

Povzročitelje odpadkov prosijo, da se ravnajo odgovorno in kosovne odpadke NE ODLAGAJO na zbirna in odjemna mesta za odpadke v blokovskih naseljih in ne na ekološke otoke v naseljih individualnih hiš.
Prosimo, da hranite kosovne odpadke do naslednjega odvoza doma (v kleteh, v garažah oz. na drugih ustreznih mestih).

ZAŠČITNA OPREMA
Podana so nova in dopolnjena navodila glede zbiranja odpadne zaščitne opreme.
Uporabljene zaščitne maske in respiratorje, uporabljene rokavice in papirnate robčke, ki bi lahko bili potencialno kužni, zbirajte v plastične vrečke, ki jih tesno zaprite (zavežite, zalepite). Zaprto vrečo lahko nato po preteku treh dni (do takrat jo hranite doma na varnem mestu) odložite v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov – ČRNI ZBIRALNIK.

KONTAKTNE ŠTEVILKE KOMUNALE HRASTNIK V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUS

POGREBNA SLUŽBA 041 758 916
VODOVOD – KANALIZACIJA 041 706 732
ODPADKI 031 706 733
STANOVANJSKI ODDELEK 041 706 730
NUJNE ZADEVE GLEDE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB 041 354 047

TAJNIŠTVO 03 56 42 310 tajnistvo@ksp-hrastnik.si
FINANČNA SLUŽBA – KOMUNALNE STORITVE 03 56 42 343 vojka.grahek@ksp-hrastnik.si
FINANČNA SLUŽBA – STANOVANJSKE STORITVE 03 56 42 340 mihaela.askerc@ksp-hrastnik.si

KONTAKTNE ŠTEVILKE

POGREBNA SLUŽBA 041 758 916
VODOVOD – KANALIZACIJA 041 706 732
ODPADKI 031 706 733
STANOVANJSKI ODDELEK 041 706 730
NUJNE ZADEVE GLEDE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB 041 354 047

ZAGORJE

1. Vodooskrba
Zagotovljene bodo vse storitve v zvezi z oskrbo občanov s pitno vodo (nadzor kvalitete
pitne vode, nadzor omrežja, odpravljanje nujnih okvar ipd.). Ostala ne nujna dela
(menjave vodomerov, popisi vodomerov, vzdrževanja ki niso nujna…) se ne bodo
izvajala.
2. Ravnanje z odpadki
Odvoz odpadkov se izvaja po terminskem planu oz. urniku odvozov. Zbirni center je
od 16.03.2020 do preklica zaprt, poleg tega pa se do preklica ne izvaja odvoz kosovnih
odpadkov iz gospodinjstev. Odvoz kontejnerjev po naročilu se ne izvaja.

3. Pogrebna in pokopališka dejavnost
Zagotovljeno je izvajanje 24-urne dežurne službe. Pogrebi se izvajajo izključno v ožjem
družinskem krogu z omejeno uporabo mrliške vežice (največ eno uro) ter omejenim
številom prisotnih na pogrebu (največ 10 udeležencev).
Ob tem naprošaJo vse udeležence pogrebov, da upoštevajo vsa varnostna
navodila (razdalja med ljudmi vsaj 1,5 m) ter da se pogrebov udeležijo le zdrave osebe.
Svojce pokojnikov tudi naprošajo, da za naročilo pogreba oz. ostalih storitev najprej
pokličejo na telefonsko številko 03 56 64 117 ali 040 427 308 in se dogovorijo za uro
prihoda v sprejemno pisarno pokopališke uprave.


4. Čistilna naprava, kanalizacija, praznjenje greznic in MKČN
Zagotovljeno je normalno obratovanje centralne čistilne naprave, na področju
kanalizacije se bodo izvajala samo najnujnejša (intervencijska) dela v smisli preprečitve
nastanka morebitne škode oz. druge ogroženosti uporabnikov.
Redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se ne izvaja, razen v
primerih, ko je takšno praznjenje nujno potrebno zaradi morebitne povzročitve škode
pri uporabniku.

5. Vzdrževanje javnih površin in lokalnih cest
Zagotovljeno bo izvajanje samo najnujnejših del čiščenja javnih površin ter najnujnejša
dela vzdrževanja lokalnih cest v smislu zagotovitve varnosti prometa na njih.

6. Vzdrževanje javne razsvetljave
Zagotovljeno je samo najnujnejše vzdrževanje (semaforji, odprava nujnih okvar,
odprava morebitnih posledic nesreč, pri katerih pride do poškodb javne razsvetljave
ipd.).

7. Energetika – daljinsko ogrevanja
Dejavnost daljinskega ogrevanja se izvaja nemoteno ter nujna dela vzdrževanja omrežja
oz. toplotnih postaj.

8. Tržnica
Tržnica ne obratuje oz. je od 14.03.2020 do preklica zaprta.

POSLOVANJE S STRANKAMI
Zaradi zagotavljanja zdravja zaposlenih delavcev in strank, je od 16.03.2020
zaprta blagajna, kot tudi vstop v poslovne prostore podjetja.
Za spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije računov in splošne informacije
so vam do nadaljnjega na voljo vsak delovni dan med 7. in 14. uro:
– elektronski naslov: tajnistvo@komunala-zagorje.si,
– centrala: 03 56 67 700 ali 03 56 67 701
– obrazci na spletni strani www.komunala-zagorje.si

Če je res nujen osebni obisk, se pred tem OBVEZNO PREDHODNO TELEFONSKO
NAJAVITE s klicem na eno od zgoraj navedenih telefonskih številk.

OSTALE POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
– Dežurni podjetja: 03 56 67 700, 040 161 905
– Dežurni pokopališke službe: 03 56 64 117, 040 427 308
– Dežurni energetike: 03 56 64 368, 03 56 67 700

 

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

FOTO: Iz Dola je Miklavž odšel na veličasten sprevod v Zagorje

Miklavž se je najprej ustavil na Dolu pri Hrastniku, kjer so pripravili bazar, nato pa se je v spremljavi orkestra, bruhalcev ognja in množičnih...