-- OGLAŠEVANJE --

Vsak prometni znak mora imeti odločbo, ampak tudi, če ne – “kasiramo”

Med Zdravstvenim domom in urgenco stoji prometni znak prepovedano parkiranje, ki naj bi bil tja postavljen 'na črno', brez ustreznih dovoljenj.

-- OGLAŠEVANJE --

Čigav je prometni znak?

prometni znak pri bolnišnici1“Na zadnji strani prometnega znaka v bližini Zdravstvenega doma Trbovlje ni odločbe, temveč gre za podatke o proizvajalcu, datumu proizvodnje, standardu izdelave, … Omenjena cesta ne spada pod občinsko cesto, tako tudi za postavitev prometnega znaka ni potrebno dovoljenje občine. Gre za nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet,” so nam pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. 

Za postavitev prometne signalizacije je na državni ravni pristojna Direkcija RS za infrastrukturo, na lokalni ravni pa občina. Postavitev prometnih znakov določa Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Vsak prometni znak mora biti na zadnji strani opremljen z nalepko, iz katere je mogoče razbrati, kdo je izdal odločbo o njegovi postavitvi.

Logika: Vsak prometni znak mora imeti odločbo, ampak tudi če je nima, “kasiramo”

Ta prometni znak je na parceli, ki je v lasti države, so potrdili tudi na občini Trbovlje. “Omenjena cesta ali dovozna pot ni kategorizirana, tako da občina nima s tem nič. V zvezi s postavitvijo znaka se obrnite na lastnika zemljišča.” Tudi na Direkciji RS za infrastrukturo so nam zagotovili, da dovozna pot ni v njihovi pristojnosti.

prometni znak odločbaZato smo se obrnili še na Zdravstveni dom Trbovlje, kjer je direktorica Cvetka Skušek Fakin zatrdila, da “niso postavljali ničesar na lastno pest.” Omenjeno državno zemljišče, na katerem stoji prometni znak, ima namreč v upravljanju Splošna bolnišnica Trbovlje.

Direktorica Marina Barovič je razložila, da se je prometna ureditev pri SBT urejala leta 1994 po takratnih predpisih: “torej so prometni znaki in usmerjevalne table, ki so še v celoti ali delno v funkciji, stari 22 let. Prometna signalizacija se bo na novo urejala po zaključku trenutno potekajoče investicije. Kot mi je znano iz preteklih let, bolnišnica ni nikoli brez dovoljenja postavljala kakršne koli prometne znake,” je povedala Barovičeva.

Torej, znaki postavljeni pred več kot dvema desetletjema, očitno sploh nimajo odločbe, morda stojijo prav, morda ne, redarji pa vseeno “listkajo” prav na tem mestu.

Ali lahko redarji sploh napišejo kazen?

Ali lahko občinski redarji pišejo kazni za prepovedano parkiranje, če omenjena dovozna pot ne spada v pristojnost DRSI in ne v pristojnost občine Trbovlje; sploh glede na dejstvo, da prometni znak nima niti odločbe?

sebastjan zmrzljak1Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje Sebastjan Zmrzljak odgovarja, da občinski redarji izvajajo nadzor nad parkiranjem in ustavljanjem vozil na tem območju na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa. Dejstvo, da je pot v lasti Republike Slovenije in da ni kategorizirana, za nadzor ni pomembno, pravi, saj je pot dana v javno rabo.

“Če lastniki ali upravljalci na svojem zemljišču postavijo pravilno oziroma veljavno prometno signalizacijo in je ta dana v javno rabo, občinsko redarstvo ali policija lahko izvajata nadzor oziroma sankcionirata kršitve,” pojasnjuje Zmrzljak.

V Zakonu o cestah je navedeno, da je nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet,vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem zakonom določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec, so nam še pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

lastništvo zemljišč pri ZD Trbovlje
Lastnica zemljišča ZD Trbovlje in SBT je država.

SORODNI ČLANKI:

Če najdeš parkirno mesto, vpiši loto listek!

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Plamen športnih iger je zagorel v Hrastniku

Plazma športne igre mladih so največja športno-družabna prireditev za otroke in mladostnike v Evropi in ponuja priložnost, da se otroci in mladostniki v varnem...
-- OGLAŠEVANJE --