-- OGLAŠEVANJE --

V Hrastniku odpisali preko 36.000 evrov dolgov

Neplačanih najemnin za stanovanja, ki so v lasti Občine Hrastnik se je v zadnjih letih nabralo za dobrih 36.000 evrov. "V preteklih letih so bile zoper dolžnike večkrat vložene izvršbe, ki pa so bile neuspešne zaradi njihovega socialnega statusa," so zapisali v sklepu za odpis omenjenih terjatev.

-- OGLAŠEVANJE --

Na junijski občinski seji so hrastniške svetnice in svetniki sprejeli sklep o odpisu terjatev z naslova neizterljivih najemnin, ki se v večini nanašajo na obdobje od leta 2017 do 2019. Pri tem so kot razloge navedli zastaralne roke, neizterljivost, neuspešni izvršilni postopki in socialno-ekonomski status dolžnikov.

Stanovanjsko podjetje Hrastnik, ki upravlja z omenjenimi stanovanji, je pred odpisom izčrpalo vsa izvršilna sredstva, so navedli v sklepu. Gre za neprofitna stanovanja, pri katerih je večina dolžnikov brezposelnih ali brez prejemkov. Odpis dolgov opravičujejo na podlagi socialne pravičnosti, saj se velik delež dolžnikov sooča s finančnimi težavami. Od 35 dolžnikov se jih je devet izselilo, dva sta v osebnem stečaju, dva sta umrla, ostali so brezposelni ali prejemajo socialno pomoč, kar je onemogočalo izterjavo dolgov. Najnižja odpisana terjatev tako znaša 15 evrov, najvišja pa skoraj 4.000 evrov.

Novi dolgovi

Če so do leta 2019 na seji odpisali dolgove, ki so bili neizterljivi, v zadnjih letih beležijo nove, ki pa niso tako visoki.

Leto 2020 2021 2022 2023 2024
Evro 1.116,27 38,56 / 705,15 2.186,36

Neplačane najemnine po letih, vir: Stanovanjsko podjetje Hrastnik

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --