-- OGLAŠEVANJE --

Trboveljske investicije v prihodnjem letu

Občina Trbovlje je na včerajšnji seji občinskega sveta sprejela proračun za leto 2017. V proračunu je načrtovanih 13,5 milijonov evrov prihodkov in približno 15,2 milijona evrov odhodkov.

-- OGLAŠEVANJE --

“Predlagam skrbno spremljanje poslovanja Zdravstvenega doma Trbovlje, da ne bo likvidnostnih težav, saj bo financiranje z novim letom bistveno spremenjeno,” je pri obrazložitvi svojega glasu pred glasovanjem opozorila svetnica Alenka Forte (SDS). Proračun so svetniki soglasno podprli.

Občina Trbovlje pričakuje konec leta 2016 ostanek sredstev na računu v višini 767.490 evrov, prihodke v 2017 v višini 13.532.395 evrov, zadolževanja skupaj 733.968 evrov (od tega do 600.000 evrov za OŠ Ivana Cankarja in 133.968 evrov po zakonu o financiranju občin), prihodke iz računa finančnih terjatev in naložb 235.000 evrov in odhodke iz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja skupaj 15.268.853 evrov.

Ena večjih investicij sanacija OŠ Ivana Cankarja

Kristjan Dolinšek

Občina načrtuje nekaj novih investicij v letu 2017, med drugim tudi na področju kolesarskih stez in parkomatov, avtobusnega postajališča Bevško, polnilne postaje električnih vozil ter tudi nekaj projektov, ki jih bodo prijavili na razpise Partnerstva LAS Zasavje.

“Ena večjih predvidenih investicij v prihodnjem letu je energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, za katero imamo v veljavnem odloku za 2017 opredeljeno tudi možnost zadolževanja. Občina do 20. decembra letos, skladno z zakonom o javno zasebnem partnerstvu išče partnerstva za vlaganje v objekt. Če ne bo izražen interes po zasebnem partnerstvu, se bo občina odločala naprej za morebitno javno naročilo,” je povedal Kristjan Dolinšek, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti na občini Trbovlje.

SORODNI ČLANKI:

Cankarju iščejo koncesionarja

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTOGALERIJA: Gasilci so se sami “lotili” evropskih projektov, s katerimi posodabljajo svoje prostore in opremo

Kar sami so pripravili projekt, se javili na razpis za evropska sredstva in z njimi postavili sončno elektrarno na streho ter prenovili prostore. Gasilski...
-- OGLAŠEVANJE --