24.9 C
Trbovlje
četrtek, 16. septembra 2021
ZON.siAktualno(Še enkrat) podaljšan rok za zapiranje in likvidacijo RTH

(Še enkrat) podaljšan rok za zapiranje in likvidacijo RTH

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. S predlaganim zakonom se podaljšuje rok za zaključek zapiralnih del iz do sedaj predvidenega obdobja konec leta 2020 na konec leta 2023.

Kot poročajo z Ministrstva za infrastrukturo bo družba v predlaganem obdobju podaljšanja lahko izvedla dokončanje zapiralnih, dokončanje upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije družbe. »V obsegu zagotovljenih sredstev namreč ni bilo mogoče zaključiti vseh predvidenih zapiralnih del, do dokončne odprave posledic izkoriščanja premoga na tej lokaciji pa tudi ni mogoče zaključiti upravnih postopkov. Posledično tudi ni mogoče likvidirati družbe.«

Dela, ki v programskem obdobju niso bila dokončana, so presegala zmožnost financiranja izvajanja zapiralnih del iz lastnih virov družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik – v likvidaciji (RTH). Zaradi tega tudi ni bilo mogoče izvesti oziroma dokončati vseh upravnih postopkov pred izdajo odločb o prenehanju pravic in obveznosti. Celotna izvedba projekta se je financirala iz sredstev, ki jih je družba RTH pridobila v postopkih dezinvestiranja, torej z odprodajo svojega premoženja. Likvidacijska masa družbe pa ne zadošča za financiranje vseh del.

Posledično so ostala nedokončana nekatera dela, ki so bila opredeljena in ovrednotena in jih je nujno potrebno izvesti za izvedbo sanacije pridobivalnega prostora in odpravo posledic izkoriščanja. Konkretno poleg varnega zapiranja jam to pomeni med drugim tudi dokončanje ceste »čez hrib« med Trbovljami in Hrastnikom, cesto na Lešo, kjer naj bi zgradili nov dom starejših. Prav tako niso zaključeni upravni postopki, ki jih Zakon o rudarstvu predpisuje za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del in so pogoj za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice. Do zaključka zapiralnih del in upravnih postopkov ter odprodaje celotnega premoženja družbe so dodatni stroški tudi pregledovanje stanja nepremičnin, njihovo vzdrževanje, odprava škode na že saniranih površinah in objektih in preprečevanje nastajanja nove škode.

RTH bi moral biti likvidiran lani, a še ni in tudi še ne bo …

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

Regija bogatejša za novo napravo za novorojenčke

Danes dopoldan je v Splošni bolnišnici Trbovlje potekala krajša slovesnost ob predaji najnovejše naprave za fototerapijo novorojenčkov, ki jo je v okviru projekta T-2 ♥...