-- OGLAŠEVANJE --

5000 evrov za brezposelne Zasavke

15 Zasavk, ki imajo vsaj VI. stopnjo izobrazbe, bo imelo priložnost, da se prijavi na usposabljanje za samozaposlitev in prejme 5.000 evrov subvencije.

-- OGLAŠEVANJE --

Najprej maja, nato še jeseni

Maja naj bi se pričel prvi sklop podjetniškega usposabljanja za visoko izobražene ženske. Trajal naj bi do konca junija. Drugi sklop usposabljanj bo jeseni. Višina subvencije za samozaposlitev (po pridobljenem certifikatu) bo znašala predvidoma 5.000 evrov, oseba pa bo morala ostati samozaposlena vsaj 2 leti. V Območni službi Trbovlje, kamor spadajo uradi za delo Hrastnik, Litija, Trbovlje in Zagorje, je predvidenih 15 vključitev terciarno izobraženih žensk pojasnjujejo na Zavodu.

zavod za zaposlovanje6In kakšno je zanimanje za vstop v program? “Trenutno smo na začetku informiranja in motiviranja brezposelnih žensk, vendar naj bi po predhodno zbranih informacijah predvideno število oseb lahko zapolnili,” pravi Jasna Drobež iz Zavoda za zaposlovanje OS Trbovlje. Poudarja še, da je smiselno, da se v program vključijo osebe, ki se bodo dejansko samozaposlile – saj je to cilj vključitve v program usposabljanja.

Vsaj 3 mesece brezposelne

V program se lahko vključijo brezposelne terciarno izobražene ženske, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 3 mesece; so pridobile certifikat o zaključenem programu podjetniškega usposabljanja Javne agencije Spirit; v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani zavoda za zaposlovanje; v zadnjih 3 letih niso bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva.


Program se bo izvajal v obliki subvencije za samozaposlitev žensk s terciarno izobrazbo, ki bodo predhodno pridobile certifikat o zaključenem Programu podjetniškega usposabljanja Javne agencije Spirit. Pri tem programu gre za poglobljeno usposabljanje (100 ur), ki bo potekalo v osmih modulih (Pot v samostojnost; Kako preveriti poslovno idejo; Razvoj podjetniške ideje; Trg, kupci, deležniki; Pravni vidik, finančni vidik, Umetnost trženja in prodaje; internetna prodaja, komunikacijske poti; Poslovno okolje, v katerem delujem lokalno, regionalno, nacionalno; Zaključno srečanje s predstavitvijo poslovnih modelov in kako naprej).


 

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Svetovno znana imena v Zasavju zaradi slovenskega znanja

Lokalna ponudba za goste iz različnih strani sveta Po slavnostni otvoritvi v Delavskem domu Trbovlje, katere so se udeležili gostje iz 49 držav sveta, je...
-- OGLAŠEVANJE --