today-is-a-good-day
5 C
Trbovlje
ponedeljek, 4. marca 2024
ZON.siAktualnoPremaknili bodo mejo med občinama

Premaknili bodo mejo med občinama

Na pobudo krajanov nameravata občini Trbovlje in Tabor na novo zarisati del občinske meje. Predlog morata sprejeti oba občinska sveta.

Lokalno cesto premaknili na trboveljsko stran

Gre pravzaprav za dve pobudi. Prva, ki jo je podpisalo 120 pobudnikov, je odraz nuje po rekonstrukciji dela lokalne ceste na odseku od kmetije Urankar do smučišča na Medvednici. Lokalna cesta, ki povezuje naselje Knezdol v občini Trbovlje (odsek Jager – Urankar) in naselje Vrhe (odsek Vrhe – Medvednica) na delu trase od kmetije Urankar do smučišča na Medvednici namreč poteka po območju občine Tabor.

Lokalna cesta, ki je v katastrofalnem stanju in ponekod tudi nevarna za udeležence v prometu, predstavlja pomembno prometno žilo za vse prebivalce na Vrheh, istočasno pa je pomembna tudi z vidika letnega in zimskega turizma. Da bi občina Trbovlje lahko pristopila k rekonstrukciji in kasneje upravljanju te ceste, je potrebno izvesti spremembo meje občine na način, da parcela, ki predstavlja cesto, teritorialno pripada območju občine Trbovlje.

Ocenjeni stroški izvedbe po podatkih občine Trbovlje znašajo 9.650 evrov in se bodo financirali iz proračuna. V sklop pripravljalnih del sodi priprava elaborata, postopek ureditve in označitve bodoče (predvidene) meje med občinama, vse za potrebe evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru, ter priprava elaborata za evidentiranje sprememb v Registru teritorialnih enot.

Tri kmetije želijo nazaj v trboveljsko občino

Druga pobuda je nastala kot posledica zbiranja podpisov za prvo pobudo. Domačini na treh kmetijah (kmetija Zmrzlak, kmetija Matko in kmetija Pirnat) so namreč ugotovili, da njihove kmetije sploh niso več del naselja Vrhe, in da hišne številke, ki od povojnih časov pripadajo njihovim stavbam po zdaj veljavnem stanju v registru teritorialnih enot GURS ne pripadajo več njihovim stavbam.

Posledično so stanovalci teh kmetij prijavljeni na napačnih naslovih v naselju Vrhe – nevede so prijavljeni na stavbah, ki sploh niso njihove. Te stavbe (Vrhe 6, Vrhe 3 in Vrhe 4) so dobile hišne številke potem, ko so se v državnih bazah le te sprostile. Hiše vlagateljev pobude pa so dobile hišne številke 66, 67 in 68 v naselju Miklavž pri Taboru.

Za lastnike teh kmetij, ki kot poudarjajo, so vedno bili, so in želijo tudi v prihodnje biti občani občine Trbovlje, je takšno neodgovorno preoštevilčevanje stavb nedopustno. S svojo pobudo želijo, da se ta povojna anomalija v hišnih številkah odpravi. Površina zemljišča, ki bi bil predmet prenosa je okoli 11 hektarov.

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Trboveljčani iščejo častnega občana

Čas je za letošnje zbiranje predlogov za podelitev naziva "častni občan" in "prvojunijske nagrade" v Občini Trbovlje. Predloge lahko oddajo posamezniki, nevladne organizacije, društva,...