-- OGLAŠEVANJE --

Pomoč na domu ne bo več izvajal Center za socialno delo

-- OGLAŠEVANJE --

V občini Radeče se storitev pomoč družini na domu izvaja v okviru Centra za socialno delo Celje — Enota Laško, je pa prav ta Center že leta 2019 obvestil Občino Radeče, da ne bo več izvajal te dejavnosti, zato morajo do konca koledarskega leta najti novega izvajalca.

Melita Simončič z Občine Radeče

Možnosti je sedaj več: Da to storitev v bodoče izvaja bodisi javni socialno varstveni zavod oz. drug javni zavod, ki lahko opravlja to delo ali da se ustanovitvi javni zavod prav za to bodisi pomoč družini na domu na terenu izvajajo druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. A v primeru, da bi obveljala odločitev za slednje, Občina Radeče do nedavnega ni imela nobene pravne podlage, zato so na aprilski seji občinskega sveta potrdili predlog Odloka o podelitvi koncesije javne službe. Kot je pojasnila svetovalka za družbene dejavnosti na Občini Radeče Melita Simončič, je v tem dokumentu, ki so ga svetniki potrdili, podrobneje predpisano, kako se razpiše javni razpis za to področje, pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati, zajeti so vsi ostali postopki, ki pripeljejo potem do podpisa koncesijske pogodbe.

Pomoč družini na domu ne bo ukinjena, le izvajalec bo drug

Za pojasnilo, čemu prihaja do te spremembe, smo se obrnili tudi na Center za socialno delo Celje. Dejali so, da se ta storitev po vsej Sloveniji postopoma “umika” iz pristojnosti centrov za socialno delo.

CSD je v letu 2019 prevzel nove naloge vezane na Družinski zakonik. “Ob koncu lanskega leta je bil sprejet dolgo pričakovani Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki celostno ureja skrb starejših in pomoči potrebnih. Zakon predvideva, da bodo starejši imeli dostop do širših storitev, katere jim bodo omogočale, da bodo lahko čim dlje ostajali v svojem domačem okolju,” je pojasnila Marjeta Ferlež iz CSD Celje – Enote Laško in dodala, da je “glede na to, da zakon predvideva bolj celostno obravnavo, smiselno, da se naloge prenesejo na drugega izvajalca, ki se bo ukvarjal le z nalogami vezanimi na celostno oskrbo starejših.”

Upravna stavba Občine Radeče

Občinski svet Občine Radeče je tako sprejel Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve “pomoč družini na domu” na območju občine Radeče, ki zajema določbe glede organiziranja in izvajanja javne službe “pomoč družini na domu”, upravičence do te socialno varstvene storitve, zagotavljanje in izvajanje javne službe, vrsto in obseg storitve, postopek uveljavljanja storitve, ceno in plačilo storitev ter oprostitev plačil. V nadaljevanju pa so, kot nakazano, sprejeli tudi Odlok o podelitvi koncesije javne službe “pomoč družini na domu”.

“To je predpriprava za to, o čemer se bomo jeseni, verjetno septembra, pogovarjali, da se bo s 1.januarjem 2023 delo na terenu opravljalo preko izbranega izvajalca, ki ne bo laška enota celjskega centra za socialno delo” je k temu še dodal župan Občine Radeče Tomaž Režun.

SORODNI ČLANKI:

Cene pomoči na domu, kljub visoki subvenciji, navzgor

 

 

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Po malenkost hladnejšem vikendu je znova pritisnilo

"Na urgentnem centru sicer beležimo 30 odstotni porast obiska, ki pa ni posledica vročinskega vala," je s pojasnilom pričela vršilka dolžnosti strokovne direktorice in...
-- OGLAŠEVANJE --