-- OGLAŠEVANJE --

Podprite dobre zgodbe. Izberite najboljše zasavske prostovoljce!

-- OGLAŠEVANJE --

Zbrani so predlogi kandidatov za nazive javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2022. Glasovanje že poteka, svoj glas lahko oddate vse do 25. januarja 2023 ob polnoči. 

Cvetka Drnovšek, prostovoljka 2020

“Predlagani kandidati prihajajo iz vseh štirih občin in veseli nas, da ste tudi letos prepoznali trud in požrtvovalnost posameznikov in organizacij ter doprinos prostovoljskih projektov k lepšemu življenju v zasavski regiji,” povedo v regijskem središču Consulta.

Letos bodo podelili nazive v treh kategorijah, Prostovoljec zasavske regije 2022, Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 in Prostovoljski projekt zasavske regije 2022. Svoj glas lahko namenite nominiranim v vseh treh kategorijah. Po končanem glasovanju bodo podeljeni nazivi tistim, ki bodo v posamezni kategoriji izmed kandidatov prejeli največ glasov.

Glasujete tako, da na številko 030 400 444 pošljete SMS s ključno besedo, ki je navedena v oklepaju pri imenu oziroma nazivu vsakega kandidata. Glasujete lahko v vseh treh kategorijah. V vsaki kategoriji se upošteva en glas iz ene telefonske številke. Storitev NI dodatno zaračunana.

 

Kdo so kandidati 2022?

Kategorija 1. Kandidati za naziv Prostovoljec zasavske regije 2022 (kandidati so predstavljeni po občinah in abecednem vrstnem redu)

Andrej Ferk, Hrastnik (pošljite KAN1 na 030 400 444)

Andrej Ferk je že 34 let član Prostovoljnega gasilskega društva Hrastnik in predan svojemu poslanstvu, to je nuditi pomoč ljudem v nesreči, stiski. Kljub zaposlitvi v gasilski organizaciji, je glavnino svojega dela opravil kot prostovoljec. Med drugim je kot predsednik PGD Hrastnik je poskrbel za obnovo in energetsko sanacijo starega gasilskega doma, aktivno pa sodeluje tudi pri dogovorih za postavitev novega gasilskega doma. Poleg organizacijskega dela je vseskozi tudi član operativne enote.

Jerica Laznik, Hrastnik (pošljite KAN2 na 030 400 444)

Jerica Laznik na področju prostovoljstva deluje že vrsto let. Že več kot 5 let je aktivna in gonilna sila pri projektu Starejši za starejše, zadnji dve leti kot  pokrajinska koordinatorka programa Starejši za starejše za področje zasavske pokrajine. V okviru projekta skupaj z drugimi prostovoljci skrbi za starejše občane na področju Hrastnika in sicer po 6 Krajevnih skupnostih. V času korone je Jerica izkazala izjemen čut do ljudi, ki so bili zaprti v svojih domovih. Tesno sodeluje z Občino Hrastnik, pri kateri je tudi članica Sveta za invalide, predsednica KS Rudnik, sodeluje s Centrom za socialno delo- enota Hrastnik in Rdečim križem.

Brigita Rozina, Litija (pošljite KAN3 na 030 400 444)

Brigita Rozina je vsestranska prostovoljka, ki deluje v okviru Univerze za 3. življenjsko obdobje, že od samega začetka, od leta 2017, je vključena kot prostovoljka pri programu Sopotniki, vsako leto sodeluje v akciji Manj svečk za manj grobov. Tako je v letu 2022 v okviru svojega prostovoljnega dela in ob sodelovanju drugih članic Društva U3, podala pobudo za izvedbo poslikav savskih prodnikov, ki so bili namenjeni prav tej akciji. Vsako leto v okviru akcije Rožnati oktober sodeluje s svojimi pletenimi izdelki pri okraševanju dreves. Sodeluje z OŠ Gradec pri izvajanju izven šolskih dejavnosti in osnovnošolce uči veščin kvačkanja, kot kvačkarica je sodelovala tudi v akciji Slovenija kvačka.

Bogdan Žibert, Trbovlje (pošljite KAN4 na 030 400 444)

Bogdan Žibert je prostovoljec Rdečega križa Trbovlje več kot desetletje. Je deloven in izjemno iznajdljiv, zato je bil v začetku njihove skupne poti pleskar, gradbenik, vodovodar,… skratka, prelevil se je v obrtnika, ki so ga v tistem trenutku potrebovali. A ker so ugotovili, da je človek, na katerega se lahko zanesejo, so ga vključili tudi v druge aktivnosti. Razdeljevanje viškov hrane je bila le ena od njih in v zadnjih letih je sodeloval pri čisto vseh dostavah hrane. Pravijo, da je človek, ki ne sili v ospredje, deluje »v ozadju«, in je na razpolago vedno, ko ga potrebujejo.

Franci Pavli, Trbovlje (pošljite KAN5 na 030 400 444)

Franci Pavli že dolga leta kot predsednik župnijske Karitas Sv. Martin Trbovlje vodi skupino prostovoljcev, ki delujejo na področju karitativne dejavnosti in na različne načine pomagajo someščanom v njihovih stiskah: tako materialno (razdeljevanje hrane, plačilo položnic,…), kot tudi negmotno (obiski osamljenih, pogovor,…). Kot predsednik župnijske Karitas si prizadeva tudi za nove sodelavke in sodelavce in na ta način širi vrednote prostovoljstva.

Maja Oprešnik, Trbovlje (pošljite KAN6 na 030 400 444)

Maja Oprešnik je prostovoljka Društva prijateljev mladine Trbovlje že od 15. leta starosti. Ogromno časa namenja prostovoljnemu delu. Obožuje otroke in otroci njo. Tako celo poletje potrpežljivo skrbi za prostočasne dejavnosti otrok in jim vedno nameni nasmeh, prijazno besedo, objem in občutek varnosti. Pa tudi v času študija je nič ne ustavi, da ne bi našla časa za najmlajše – med tednom pridno študira v Kopru, vsak vikend med študijskim letom pa od petka popoldan do nedelje skrbi, da je iz DPMjevskih prostorov slišati veselje, petje in razigranost otrok.

Ramiz Džanković, Trbovlje (pošljite KAN7 na 030 400 444)

Ramiz Džanković vodi Območno skladišče banke hrane v Trbovljah in že vrsto let pomaga socialno šibkejšim družinam in posameznikom iz Zasavja. V letu 2022 je ljudem v stiski na območju Zasavja razdelil dobrih 20.000 kg hrane. Pomaga pri prevozih donacij iz različnih krajev po Sloveniji do skladišč in skrbi da so ta dobro založena in je pomoč vedno na voljo tistim, ki jo potrebujejo. Dvakrat tedensko skrbi tudi za prevzem presežne hrane iz trgovine Lidl, tako da je v teh terminih na voljo ljudem tudi nekaj zelenjave, sadja, in pekovskih izdelkov. Pri izvajanju svojih dejavnosti pa redno vključuje tudi ostale prostovoljce.

Alojzij Klančišar, Zagorje ob Savi (pošljite KAN8 na 030 400 444)

Alojzij Klančišar deluje v več nevladnih organizacijah. Večino svojega prostega časa kot prostovoljec preživi v društvih katerih član je. Kot vodnik reševalnega psa pomaga pri iskanju pogrešanih oseb, izvaja usposabljanja lastnikov, vodnikov in reševalnih psov. Kot policijski veteran in vodnik reševalnega psa svoje znanje in izkušnje deli tudi s šolarji. S psi obiskuje tudi stanovalce v domovih za starejše in jim tako lepša dneve. V sodelovanju z Rdečim križem organizira različne prireditve za pomoč pomoči potrebnim.

Blaž Pižmoht, Zagorje ob Savi (pošljite KAN9 na 030 400 444)

Blaž Pižmoht je prostovoljec že od otroštva. Njegova pot se je začela, ko se je včlanil v Prostovoljsko gasilsko društvo Podkum, kjer je še danes zelo aktiven. Nato se je včlanil k Športnem društvu Podkum, kasneje pa je postal tudi član Kulturnega društva Podkum, kjer je aktiven v dramski in pevski sekciji. Ob vsem tem pa je aktiven tudi v domači župniji. Kot gasilec skrbi za varnost krajanov in krajank, pomaga pri vajah najmlajših gasilcev, kot športnik za gibanje, na kulturnem področju pa za sprostitev ob smehu in glasbi. Delo prostovoljca opravlja s srcem, vestno in odgovornostjo ter vedno usliši vsaki prošnji za pomoč.

Foto: ZLHT, podelitev 2018

 

Kategorija 2: Kandidati za naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 (kandidati so predstavljeni po abecednem vrstnem redu)

RKS – Območno združenje Trbovlje (pošljite ORG1 na 030 400 444)

RKS – Območno združenje Trbovlje je v domači občini dobro poznana, zaupanja vredna organizacija. V trboveljskem Rdečem križu sodelujejo izjemno predani, sočutni in pridni prostovoljci, ki si vzamejo čas za človeka v stiski, naj bo to z razdeljevanjem materialne pomoči, pomočjo v izrednih situacijah ali s pogovorom, ki ga mnogi v težkih trenutkih najbolj potrebujejo. V letu 2022 so opravili več kot 5000 ur prostovoljnega dela in v razdeljevalnici donirane hrane Menažka, razdelili skoraj 30 ton donirane hrane.

Zasavska ljudska univerza (pošljite ORG2 na 030 400 444)

Zasavska ljudska univerza spodbuja večgeneracijsko sodelovanje in skrbi za socialno vključevanje ranljivih skupin. S spodbujanjem prostovoljstva so začeli v letu 2017, ko je se je začel projekt VGC Zasavje in s to prakso vztrajno nadaljujejo. Njihovi prostovoljci sodelujejo pri izvedbi številnih projektov in skupaj prispevajo nešteto ur svojega časa in energije. V organizaciji se trudijo tudi za to, da bi bila izkušnja prostovoljcev kar se da izpolnjujoča in prijetna za vse udeležence. Prostovoljcem ponujajo različne priložnosti za sodelovanje in poskrbijo, da jim zagotovijo potrebne vire in podporo, da so v svojih vlogah kar se da uspešni.

Litijski prostovoljec (Sopotniki) Emil Lapornik) 2020

Kategorija 3: Kandidati za naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 (kandidati so predstavljeni po abecednem vrstnem redu)

Prostofer, Zavod Zlata mreža, Občina Trbovlje, OZRK Trbovlje, DPM Trbovlje in ZŠAM Trbovlje (pošljite PROJ1 na 030 400 444)

V Trbovljah je pred enim letom zaživel projekt Prostofer, ki nudi brezplačne prevoze starejšim in jim omogoča lažji dostop do zdravnika ter olajša vsakodnevne opravke. V prvem letu se je izkazalo, da je bil projekt res zaželen in potreben, saj so prostovoljci Prostoferji prevozili že nekaj manj kot 18.000 kilometrov in opravili 321 prevozov, kar je za prvo leto res veliko. Trud, sodelovanje in dobra volja so ključni, da je projekt zaživel in bil med starejšimi lepo sprejet. Res uspešen projekt,  kjer se je pokazala solidarnost in moč medsebojnega sodelovanja Občine Trbovlje, OZRK, DPM in Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje.

Sopotniki, Zavod Sopotniki in Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji (pošljite PROJ2 na 030 400 444)

Občina Litija je skupaj z Občino Šmartno pri Litiji vključena v projekt brezplačnih prevozov za starejše. Namen skupnega projekta obeh občin in Zavoda Sopotniki je pomoč starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Vožnje izvajajo prostovoljci, ki želijo nekaj svojega časa prostovoljno nameniti medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju. 15 prostovoljcev obeh občin omogoča brezplačne prevoze že preko 320 uporabnikom in jim tako lajša stiske in lepša življenje. Sopotniki omogočajo aktivno, vključeno in kakovostno življenje  starostnikov na način, da se s strani družbe počutijo vključene in zaželene. Ustvarjajo socialne povezave in prijetne izkušnje starostnikom.

Sopotniki, Zavod Sopotniki, Občina Zagorje ob Savi in OZRK Zagorje ob Savi (pošljite PROJ3 na 030 400 444)

Projekt Sopotniki z medgeneracijskim sodelovanjem preprečuje ali prekinja izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. V Zagorju je projekt trenutno aktivno vključenih 17 prostovoljcev – voznikov, ki z izmeničnimi dežurstvi zagotavljajo redno izvajanje storitve od jutra pa vse dokler zadnji potnik ne pride na cilj. Projekt je v lokalno skupnost je prinesel ogromno zadovoljstva in pozitivne energije ter obenem okrepil medsebojno sodelovanje, povezovanje in zaupanje med posamezniki in organizacijami.

Urlaub na vasi, Kulturno društvo Podkum (pošljite PROJ4 na 030 400 444)

Glavni namen počitniškega programa je, da otrokom popestri počitnice, jih kaj nauči in prebudi ustvarjalnost. Najpomembnejše je, da preživijo dan in teden brez telefona, računalnika, televizije ali drugih elektronskih naprav. V okviru programa želijo tudi vzgajati, da se naučijo spoštovanja, sodelovanja z drugimi udeleženci, iznajdljivosti in dela v timu. Ponuditi želijo zabaven program, poln dogodivščin in nepozabnih trenutkov in priložnosti za sklepanje novih prijateljstev. Program je sestavljen iz raznih delavnic, kulturnih dejavnosti, družabnih, tekmovalnih in športnih iger. Za počitniški program ni postavljene cene, ker želijo, da je dostopen vsem otrokom. Vsi voditelji sodelujejo prostovoljno.

Podrobnejše predstavitve kandidatov najdete na www.consulta.si.

Vabljeni h glasovanju!

 

Poznate kakšnega super prostovoljca?

 

Javni natečaj Prostovoljec zasavske regije izvaja Regionalni center NVO v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi, Občino Litija, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje in Slovensko filantropijo. Izvedbo natečaja sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO. Medijski partner natečaja je Radio Aktual Kum.

* Razstava je del aktivnosti evropskega projekta ERAS 2, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa CERV.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

ANKETA: Kaj bi vi prebrali najprej?

Zanima nas, kakšne vsebine so vam najbolj všeč. Kaj je tisto, kar bi prebrali najprej.
-- OGLAŠEVANJE --