-- OGLAŠEVANJE --

Novi funkcionarji, stara vprašanja

-- OGLAŠEVANJE --

Minuta za kulturo je začetek zagorskih občinskih sej. Tokratno sejo je s svojim nastopom otvoril Vladimir Poredoš, ki je, po odstopu Ivana Potočnika, zasedel mesto člana občinskega sveta za preostanek mandatne dobe. Nadaljevali so s sprejetjem zapisnika prejšnje seje in vseh ostalih sklepov.

Zagorje z novimi funkcionarji

Za novega direktorja Zdravstvenega doma Zagorje so svetniki podprli Aleša Šabedra. Ker je Ivan Potočnik odstopil z mesta člana občinskega sveta, sta mu prenehala mandata člana Komisije za vloge in pritožbe Občinskega sveta in Odbora za kmetijstvo. V občinskem svetu ga je nadomestil Vladimir Poredoš. Ker mandat svetu zavoda OŠ Ivana Kavčiča poteče proti koncu šolskega leta, so za člane predstavnikov iz Občine za novo obdobje imenovali Janeza Vovka, Ivana Klančišarja in Romana Perkliča.

V letošnjem letu začetek velikih investicij

Dokument investicijskih projektov, ki so bili že sprejeti na prejšnji seji in tistih, ki se začenjajo v tekočem letu, je v imenu občine predstavil Ivo Vrtačnik. V večini gre za sanacijo plazov in poškodovanih cest kot posledic naravnih nesreč v lanskem letu. Odprava posledic na občinski infrastrukturi bo financirana iz rednega programa, čakajo pa še potrditev Vlade in Ministrstva za naravne vire in prostor. Kot je poudaril Vrtačnik, gre za kompleksne projekte.

Župan Matjaž Švagan je omenil še pogajanja glede Dogovora za razvoj regije, ki se bodo zgodila v prihodnjih tednih, udeležile se ga bodo vse štiri zasavske občine. Sami bi radi v dogovor dodali projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Save, in sicer sekundarno kanalizacijo Zagorje-Kisovec.

Sprejeli so še sklep o nakupu novega projektorja s strani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi.

Sprejeti sklepi, pobude in vprašanja

Člani občinskega sveta so sprejeli tudi vse ostale sklepe na dnevnem redu seje, med drugim tudi štiri sklepe o spremembi obsega zemljišča pri posameznih kmetijah. Pri tem so svetniki izrazili podporo hitrim spremembam, ki so kmetijam v pomoč pri preživetju.

Izpostavili so vprašanje glede problematike odlaganja odpadkov na območje medijskih ruševin, kjer bi si prebivalci želeli obiska inšpekcijskih služb. Odgovoril je župan občine Zagorje, ki je zagotovil, da bo znova kontaktiral pristojne inšpekcijske službe.

Znova so podali poziv k rekonstrukciji ceste proti Čemšeniku, ki zaradi poškodb predstavlja tveganje za uporabnike ceste.

Predali so pomisleke občanov glede brezplačne uporabe parkirišča in polnilnice za električna vozila, ki, po njihovo, ne prispevajo k bolj kvalitetnemu bivanju. Predlagajo, da bi bile storitve plačljive, denar pa namenjen, mogoče, javnim prevozom.

ZZZS se seli v zagorsko občino

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Mladi zagorski nogometaši odlični 5. med 40 ekipami

Med 40 ekipami na turnirju Dragan Mance CUP so mladi zagorski nogometaši dosegli vrhunsko 5. mesto. "Udeležba na takšnem dogodku je za naše mlade nogometaše...
-- OGLAŠEVANJE --