22.7 C
Trbovlje
petek, 30. julija 2021
ZON.siAktualnoNove ideje za TET

Nove ideje za TET

Imate idejo, kaj bi lahko na lokaciji TET lahko potekalo v prihodnosti? Do 31. januarja jo lahko pošljete Regionalni razvojni agenciji Zasavje ali Odboru za razvoj energetike v Zasavju (OREZ). V prvi polovici prihodnjega leta bodo zbrane predloge in ideje tudi javno predstavili. 

“Z lastnikom lokacije TET, družbo HSE smo se odločili, da skupaj najdemo družbeno, ekonomsko in ekološko sprejemljivo rešitev za lokacijo in posledično delovna mesta,” pravi Tomaž Trotovšek iz OREZ-a

Glede na status naprav, ko je bila termo proizvodnja v letu 2014 zaustavljena, bo v bodoče lokacija na levem bregu reke Save namenjena širši energetsko industrijski rabi, ob predhodni razgradnji obstoječih objektov in na osnovi prihodnje namenske rabe, pojasnjuje.

Območje je po prostorski zakonodaji trenutno namenjeno za potrebe gospodarske in javne infrastrukture, zato tu ni stanovanjskih stavb, kot poslovna stavba pa je nekdanja upravna stavba TET.

Lokacija je dostopna tako po cesti kot železnici in zanimiva za nove dejavnosti. Trenutno sta na tem območju veljavna dva prostorska dokumenta – delno državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje in delno občinski prostorski načrt občine (OPN) Trbovlje.

Kaj bi lahko zamenjalo TET?

Po OPN so na območju pokritih parkirišč in stikališča predvidene površine za industrijo (industrijska dejavnost, predelava in sortiranje odpadkov, promet in skladiščenje, poslovne, obrtne, trgovske, storitvene dejavnosti, dejavnosti gostinstva, če služijo tem območjem). Na širšem območju upravne zgradbe in bloka TET pa je predvideno območje energetske infrastrukture (dejavnost gospodarskih služb s področja energetske infrastrukture).

Ostalo območje prekriva DPN za plinsko parno elektrarno, kjer obstaja možnost faznosti gradnje, ki v prvem planu predvideva postavitev zgolj novih – do treh plinskih turbin, ki lahko služijo nudenju sistemskih storitev (terciarna regulacija). V pripravi je tudi Državni prostorski načrt za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi.

Na zagon TET ne moremo več računati

Luka Podjed

“Vsekakor ne moremo več računati na zagon obstoječega premogovega postrojenja z blokom moči 125 MW,” pravi Trotovšek. Na podlagi strategije upravljanja z državnim premoženjem lokacija ostaja namenjena širšemu pomenu energetike, ki z novimi vsebinami na osnovi družbeno in okoljsko sprejemljivih kriterijev vodijo v rešitev za lokacijo in s tem ohranitev ali otvoritev novih delovnih mest.

Rudis je januarja 2015 izdelal predinvesticijsko zasnovo, kjer je navedeno, kaj vse je potrebno storiti na lokaciji, da se lahko odstranijo objekti in pripravi prostor za potencialnega investitorja. PIZ je zajemala več variant v smislu, koliko in katere objekte se odstrani, da se sprosti prostor za morebitne nove investicije. “Predinvesticijska zasnova podjetja Rudis je aktualna, obravnava pa le razgradnjo obstoječih objektov in je namenjena izključno izpolnjevanju zahtev po okoljevarstvenem dovoljenju TET,”  nam je razložil likvidacijski upravitelj TET Luka Podjed.

SORODNI ČLANKI:

Konec zasavske energetike znan?

- Oglaševanje -

Iz kategorije


Preberite tudi

Največ Zasavcev na Hrvaško, le nekaj manj na dopust kar v domače kraje

Na našem portalu smo pripravili anketo, v kateri smo bralce spraševali, kam se bodo letos odpravili na dopust. Kot kaže, večina odhaja ali pa...