-- OGLAŠEVANJE --

Napoved prvih razpisov Sklada za pravični prehod, ti bodo v Zasavje prinesli preko 74 milijonov evrov

-- OGLAŠEVANJE --

Za leto 2023 se napovedujejo prvi razpisi iz Sklada za pravični prehod. V tem letu naj bi odprli razpise za spodbujanje gospodarske dejavnosti v zasavski regiji. Sklad, v katerem je rezerviranih 74,6 milijonov evrov, bo deloval do leta 2029. 

Prvi razpis za obrtne cone, prijavile se bodo občine

V drugem kvartalu Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) napoveduje Javni razpis za vzpostavitev in opremljanje poslovnih con ter izgradnjo in opremljanje tehnoloških parkov za nadaljnji gospodarski razvoj in prestrukturiranje gospodarstva. Upravičeni prijavitelji bodo Občine. V okviru tega razpisa se načrtuje opremljanje industrijskih con v zasavski regiji, ki so v Območnem načrtu za pravični prehod zasavske regije (strateški dokument) navedene kot vodilne investicije.

Konec leta namenski denar za nova delovna mesta in dvig produktivnosti

V zadnjem kvartalu leta 2023 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport predvideva (MGTŠ) odprtje Javnega razpisa za produktivne naložbe v gospodarstvu za MSP, kot tudi za velika podjetja. Cilj razpisa je diverzifikacija gospodarstva, novo ustvarjena delovna mesta in dvig produktivnosti/dodane vrednosti. Upravičeni prijavitelji bodo vsi gospodarski subjekti, predvideni upravičeni stroški bodo stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroški gradnje, stroški transporta, montaže in zagona strojev in opreme. V okviru razpisa za produktivne naložbe bo za zasavsko regijo na voljo predvidoma 26,2 milijona EUR.

V pripravi je tudi Javni razpis za sofinanciranje RRI (raziskave in razvoj) aktivnosti, katerega namen bo preko financiranja RRI in demonstracijsko pilotnih projektov prispevati h gospodarskem prestrukturiranju regij. Razpis bo predvidoma objavljen v zadnjem kvartalu 2023. Cilj razpisa je razvoj novega ali bistveno izboljšanega izdelka, storitve ali procesa, primernega za umestitev na trg in sofinanciranje operacij, katerih cilj je razvoj, testiranje oz. demonstracija novih izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in tržnim potencialom. Upravičeni prijavitelji bodo vsi gospodarski subjekti, predvideni upravičeni stroški bodo stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. V okviru razpisa za produktivne naložbe bo za zasavsko regijo na voljo predvidoma 4,42 milijona EUR.

Zainteresirane prijavitelje projektov vabijo, da se povežete s Centrom za pravični prehod Zasavje (CPP), ki od januarja 2023 deluje na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. Na centru boste pridobili vse ključne informacije o procesu pravičnega prehoda zasavske premogovne regije ter pridobili povratno informacijo o usklajenosti vaše projektne ideje s cilji pravičnega prehoda oziroma s cilji Območnega načrta za pravični prehod zasavske premogovne regije.

SPOT svetovanje Zasavje vabi na brezplačni dogodek Sklad za pravični prehod, ki bo 12. aprila 2023, ob 17. uri v predavalnici ZMŠT.

V Zasavju ustanovljen nov Center

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Praznovanje trboveljskih potapljačev: Toni Mrak se pri 80 letih še vedno potaplja

Muhasta in nepredvidljiva Sava je zaradi svoje neraziskanosti izziv potapljačem. Veliki ljubitelj narave in povodnega sveta je DPD Trbovlje- Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje,...
-- OGLAŠEVANJE --