-- OGLAŠEVANJE --

Katerih prekrškov zasavski redarji opažajo manj in kakšnih težav vse več?

-- OGLAŠEVANJE --

Občutno se je zmanjšalo število kršitev iz naslova kratkotrajnega parkiranje v Trbovljah. Medobčinski redarji so izdali bistveno več odredb na zapuščena vozila, v Hrastniku se na »modrih« conah občani še niso navadili nastaviti parkirno uro, s področja inšpekcijskega nadzora pa je bilo manj nedovoljenega kurjenja odpadkov ter več kršitev gradbene zakonodaje.

Obširno poročilo za vsako občino posebej bo pripravljeno v začetku leta 2023, ko ga Sebastjan Zmrzljak, vodja medobčinskega redarstva predstavi na občinskih svetih vseh treh zasavskih občin. »Nasplošno pa zelo velikih odstopanj glede na minula leta ni bilo,« pravi.

Kar se redarstva tiče, je v Trbovljah v zadnjem obdobju izpostavljena problematika parkiranja na železniški postaji še pove. V zvezi s slednjim prejemajo veliko število klicev in prijav, kjer občani opozarjajo na neprevoznost ceste in nedostopnost do zbirnega in odjemnega mesta za komunalne odpadke na tem območju. Dobra novica pa je, da se je v Trbovljah v letu 2022 občutno zmanjšalo število kršitev v območju kratkotrajnega parkiranja in sicer kar za 3/4 glede na leto 2021. Na drugi strani pa je bilo v Zasavju denimo izdanih veliko več odredb na zapuščena vozila kot v lanskem letu.

V občinah Hrastnik in Zagorje ob Savi odstopanj v zvezi z mirujočim prometom ni bilo, Zmrzljak pa izpostavi le problematiko parkiranja pri osnovnih šolah. Na Izlakah so skupaj z občinsko upravo že izvedli določene ukrepe za preprečevanje tovrstnih kršitev, ki ogorožajo predvsem najmlajše udeležence v prometu.

Usmerjeni v preprečevanje kršitev in strogo nad parkiranje na mestih za invalide

Nadzor mirujočega prometa s strani občinskih redarjev je v zadnjih letih primarno usmerjen v preprečevanje kršitev. V prvi vrsti se nadzira lokacije, kjer nepravilno parkirana vozila ogrožajo denimo varnost pešcev ali drugih udeležencev v prometu, ter seveda parkiranje na mestih, ki so namenjeni invalidom. »Ob začetku in koncu šolskega leta namenimo posebno pozornost pretočnosti šolskih poti v okolici šol. Ponovno smo nadzirali vodenje psov na javnih površinah, ter opravljali pogoste nadzore rabe javnih cest (preglednost, neobrezano zelenje, poškodbe vozišč ipd.)« Tako čez palec predstavi vsebine lokalnega redarstva in inšpektorata Sebastjan Zmrzljak, ki je zaznal največ prekrškov v Trbovljah in najmanj v Hrastniku.

Redarji napisali preko 700 kazni v Trbovljah, le 85 v Hrastniku in 61 v Zagorju

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Svetovno znana imena v Zasavju zaradi slovenskega znanja

Lokalna ponudba za goste iz različnih strani sveta Po slavnostni otvoritvi v Delavskem domu Trbovlje, katere so se udeležili gostje iz 49 držav sveta, je...
-- OGLAŠEVANJE --