-- OGLAŠEVANJE --

GESŠ: Izbirni predmet za gimnazijce – ITS

-- OGLAŠEVANJE --

Pomembna novost šolskega leta 2018/2019 je izbirni predmet za gimnazijce, ki nosi ime »interdisciplinarni tematski sklop« ali krajše ITS. Dijaki drugega in tretjega letnika so kot izbirni predmet lahko izbrali kreativno podjetništvo, likovno snovanje, tretji tuji jezik, informatiko ali že omenjeni ITS. Ostali predmeti so že stalnica v ponudbi GESŠ, ITS pa je novost tako po vsebini kot po načinu izvedbe.

Cilj ITS-a je, da dijaki raziščejo oziroma spoznajo določeno področje iz različnih zornih kotov oziroma z vidika različnih znanosti. Trboveljski dijaki so se odločili, da bodo raziskali bolezni, zdravila in poživila. Vključena so predmetna področja biologija, kemija in geografija. Predmet je torej interdisciplinaren in ključna spoznanja naj bi bila, da nobena znanost ne more učinkovito reševati problemov sama zase, da brez sodelovanja znanstvenikov z različnih področij torej ne gre, da je usklajeno timsko delo ključ do uspeha. Vloga učiteljev je pri ITS-u drugačna kot sicer. S 16 vključenimi dijaki delajo trije učitelji, ki so predvsem v vlogi mentorjev. Dijaki si sami postavijo cilj in sami iščejo pot do njega. So torej v aktivni vlogi.

Da že prvo leto dosegajo želene učinke, povedo tudi mnenja vključenih dijakov: »Veliko razmišljamo izven okvirjev, bolj sproščeno vzdušje, predmet te prisili v razmišljanje, možnost raziskovanja teme, ki te zanima, širi nabor znanja, povezovanje snovi različnih predmetov …«. Prihodnje leto nameravajo dijakom ponuditi štiri ITS-e, ki bodo pokrivali kulturno, sociološko-psihološko, podjetniško in tudi naravoslovno področje.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

-- OGLAŠEVANJE --