-0.5 C
Trbovlje
petek, 8. decembra 2023
ZON.siAktualnoHrastničani, zdaj imate priložnost za najem občinskega stanovanja!

Hrastničani, zdaj imate priložnost za najem občinskega stanovanja!

Občina Hrastnik je objavila težko pričakovani razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Gre za stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list prazna, izpraznjena oziroma na novo pridobljena, oblikovali pa bodo dve prednostni listi – listo A za prosilce, ki niso zavezani k plačilu varščine, in listo B za vse, ki bodo glede na dohodek varščino morali plačati. Razpis je odprt do 12. septembra.

Na razpisu so tudi stanovanja, za katera bo Občina pridobila ali ima razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Število oddanih stanovanj v celoti bo tako odvisno od števila razpoložljivih primernih stanovanj, pojasnjujejo na hrastniški Občini. Bo pa prednostna lista veljala do objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, zato se velja prijaviti že na trenutno odprt razpis. 

Za povprečno veliko stanovanje okoli 200 evrov

In kakšne so najemnine občinskih neprofitnih stanovanj v Hrastniku? Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov, točkovano s 320 točkami, je izračunana višina najemnine na podlagi veljavnih predpisov 222 evrov. Od 1. aprila 2024 dalje pa se bo višina neprofitne najemnine letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin, kot to določa stanovanjski zakon, pojasnjujejo na Občini.  

V razpredelnici si lahko pogledate, do kako velikega stanovanja ste upravičeni glede na število članov v gospodinjstvu, za vsakega dodatnega člana se upošteva še 6 kvadratnih metrov več. Družina lahko sprejme tudi manjše ali večje stanovanje, v tem primeru se razlika za večjo površino, kot so zanjo upravičeni, obračuna po tržnih cenah. 

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B
1-člansko od  20 m2 do  30 m2 od  20 m2 do  45 m2
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2
5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2
6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

 

Prosilci, ki se bodo uvrstili na listo A, torej za najem občinskega stanovanja brez plačila varščine, v minulem letu ne smejo presegati skupnih dohodkov, ki so opredeljeni v spodnji razpredelnici. Enako so dohodki opredeljeni tudi za prosilce na listi B.

Velikost gospodinjstva

lista A

lista B

meja neto dohodka

meja neto dohodka

1-člansko

do 90 %

do 1.143,27 EUR

od 90 % do 200%

nad 1.143,27 do 2.540,60 EUR

2-člansko

do 135 %

do 1.714,91 EUR

od 135 do 250 %

nad 1.714,91 do 3.175,75 EUR

3-člansko

do 165 %

do 2.096,00 EUR

od 165 do 315 %

nad 2.096,00 do 4.001,45 EUR

4-člansko

do 195 %

do 2.477,09 EUR

od 195 do 370 %

nad 2.477,09 do 4.700,11 EUR

5-člansko

Do 225 %

do 2.858,18 EUR

od 225 do 425 %

nad 2.858,18 do 5.398,78 EUR

6-člansko

do 255 %

do 3.239,27 EUR

od 255 do 470 %

nad 3.239,27 do 5.970,41 EUR

Slika je simbolična.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo imeli prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Dodatne točke pa prinaša tudi doba, koliko časa prosilci živijo v Hrastniku, največ za tiste, ki v občini živijo več kot 20 let, in sicer bodo ti na razpisu prejeli dodatnih 50 točk. 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, oddajo svojo vlogo na posebnem obrazcu. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na javni razpis, je na voljo na vložišču Občine Hrastnik v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 ure ter od 13.00 do 15.00 ure, v sredo od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 do 17.00 ure, in v petek od 8.00 do 13.00 ure. Obrazec vloge z vsemi informacijami, katera dokazila je potrebno dodati prijavi, je dostopen tudi na spletni strani Občine Hrastnik, www.hrastnik.si. 

SORODNI ČLANKI:

V Hrastniku bi nov blok s 14 stanovanji lahko začeli graditi jeseni

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Pismo ravnateljice in profesorice: 120 so jih našteli na Okrogarjevi šoli

Začetki Osnovne šole Toneta Okrogarja segajo v leto 1903. Iz zapisov 120-letnega delovanje šole je moč razbrati, da se v teh starih prostorih srečujejo...