-- OGLAŠEVANJE --

Šola, tržnica, TIC, nova gasilska avtocisterna … in kaj še vse?

-- OGLAŠEVANJE --

Rekonstrukcija dolske šole, energetska sanacija javnih objektov, požarna varnost v OŠ NH Rajka Hrastnik, prenova hrastniške tržnice (več TUKAJ), Turistično informacijski center (več TUKAJ), nakup avtocisterne za gasilce in sofinanciranje tretje etape rekonstrukcije regionalne ceste Trbovlje-Hrastnik skozi Boben bodo osrednji projekti občine Hrastnik v letu 2017.

Dolska šola obnovljena do 2018

V letu 2016 so bile izdelane vse potrebne študije, idejni projekt in končno tudi PGD in PZI dokumentacija za realizacijo naložbe v obnovo dolske šole. Začetek izvedbe del načrtujejo v juniju letos z dokončanjem v juliju 2018. Občina se bo po potrebi za obnovo tudi zadolžila.

Energetska sanacija javnih objektov

Občina načrtuje tudi izvedbo energetske sanacije javnih objektov po principu javno zasebnega partnerstva. Vsi ukrepi na objektih športne dvorane Log, bazena, upravne stavbe občine ter vgradnja prezračevanja z rekuperacijo in zamenjava svetil v objektu OŠ NH Rajka bodo izvedeni v letu 2017. Poleg vlaganja zasebnega partnerja naj bi pridobili tudi nepovratna sredstva EU v višini do 40 % upravičenih stroškov. Na občino bo odpadlo približno 10 % vrednosti vlaganj.

OŠ NHR Hrastnik

Ob vgradnji prezračevanja v šoli bodo sočasno izvedli tudi elektro dela iz projekta zagotavljanja požarne varnosti objektov OŠ NHR. Ožičenje, montažo javljalnikov požara, itd. bodo izvedli ob gradbenih delih vgradnje prezračevalnih kanalov po hodnikih in v vsak razred. Dokončanje projekta požarne varnosti je predvideno v letu 2019 z izgradnjo požarnega stopnišča ob zahodni fasadi trakta A.

Tretja etapa rekonstrukcije regionalne ceste Trbovlje – Hrastnik skozi Boben

Cesta Boben – Čeče

Na državni cestni mreži na območju občine Hrastnik se ponovno začenjajo aktivnosti. V letu 2016 je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo PZI dokumentacije za dokončanje tretje etape rekonstrukcije regionalne ceste Trbovlje – Hrastnik skozi Boben na odseku Korbar – Rinaldo in v letih 2017 in 2018 se načrtuje izvedba te rekonstrukcije.

Občina Hrastnik bo dolžna zagotoviti sredstva za zamenjavo svoje infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava), kar bo opredeljeno v sofinancerskem sporazumu, ki ga bo pripravila DRSI po dokončanju projektov. V letošnjem proračunu je v ta namen rezerviranih 30.000 evrov.

Obnova regionalne ceste Hrastnik – Šmarjeta

Za regionalno cesto Hrastnik – Šmarjeta na odseku od poslovilnega objekta do priključka Forstekpa je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo idejnega projekta, kot osnove za pripravo PGD/PZI dokumentacije v nadaljevanju. Po potrebi bo občina naročila tudi idejni projekt priključne ceste za južni del Dola mimo Dolanke v skladu z OPPN Dol center.

DRSI je tudi že objavila na Portalu javnih naročil naročilo PGD/PZI dokumentacije za gradnjo glavne ceste G2-108 Hrastnik – Zidani most.

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

FOTOGALERIJA: Gasilci so se sami “lotili” evropskih projektov, s katerimi posodabljajo svoje prostore in opremo

Kar sami so pripravili projekt, se javili na razpis za evropska sredstva in z njimi postavili sončno elektrarno na streho ter prenovili prostore. Gasilski...
-- OGLAŠEVANJE --