-- OGLAŠEVANJE --

Dva tisočaka za strokovne ekskurzije, predavanja in akcije – projekte

-- OGLAŠEVANJE --

Občina Radeče je objavila javni razpis, v okviru katerega katerega bodo hortikulturnim, čebelarskim in drugim podobnim društvom v občini Radeče namenili 2000 evrov za ozaveščanje in izobraževanje članov in širše javnosti o svojem področju delovanja.

Predmet sofinanciranja so strokovne ekskurzije, predavanja in projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa.

Kakšne pogoje morajo izpolnjevati prijavitelji?

Del članov Čebelarskega društva Radeče

Do sredstev iz občinskega proračuna upravičena društva, ki:

  • imajo sedež v Občini Radeče,
  • so registrirana za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
  • imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem področju,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
  • občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto,
  • ki imajo sprejet letni delovni načrt za tekoče proračunsko leto, ki ga skupaj s potrjenim finančnim načrtom posredujejo občinski upravi in
  • ki bodo dostavila osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.

Po tem pravilniku se ne financirajo gasilska društva in društva, ki spadajo v področje športa, kulture oziroma društva, katerih delovanje in aktivnosti so predmet sofinanciranja v ostalih razpisih Občine Radeče.

Časa za oddajo ni več veliko

Izvajalci morajo prijavo na razpis oddati izključno na predpisanih obrazcih, in sicer najkasneje do 11. julija do 15. ure na vložišču Občine Radeče ali priporočeno po pošti na naslov Občine Radeče.

Vloge in prijavljene projekte bo ocenila tričlanska komisija, ki bo odločila tudi o višini sofinanciranja programov. Odpiranje vlog ne bo javno. Občinska uprava bo s sklepom obvestila vse prijavljene o izidu razpisa v roku 15 dni po zaključku razpisa.

Podrobnosti Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Radeče v letu 2022 so na voljo preko te povezave.

SORODNI ČLANKI:

Razpis za kmetijstvo je odprt

Deli s prijatelji

-- OGLAŠEVANJE --

Najbolj brano

-- OGLAŠEVANJE --

-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --
-- OGLAŠEVANJE --

Preberite tudi

Radeče: Od vitezov, splavarske gostilne, do vožnje po Savi

Splavarjenje kot etnološka-turistična prireditev je bila izvedena prvič leta 1998 na pobudo Cveta Gerčerja, že nekaj let za zatem (l. 2001) pa je splav...
-- OGLAŠEVANJE --