-0.5 C
Trbovlje
petek, 8. decembra 2023
ZON.siAktualnoZnano, kaj bo pod drobnogledom v letu 2022

Znano, kaj bo pod drobnogledom v letu 2022

Nadzorni odbor Občine Zagorje ob Savi je v svojem programu dela za prihodnje leto napovedal, čemu bodo posvetili še posebno pozornost. Opravili bodo nadzor realizacije izbranih proračunskih postavk ter preverili poslovanje Krajevne skupnosti Podkum ter preučili letna poročila petih javnih zavodov z območja zagorske občine.

Svoje delovne načrte bodo člani Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi usklajevali na sedmih sejah, kot organ pa ima pristojnosti opravljanja nadzora nad razpolaganjem premoženja, ugotavljanja, ali so bila sredstva občinskega proračuna namensko in smotrno porabljena in kakšno je finančno ter materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Strnjeno povedano torej, preverili bodo, ali je gospodarjenje dobro in pošteno.

Šport, gasilci, sanacije plazov

Med napovedanimi nadzori poslovanja bodo podrobneje pogledali, kako se je porabljal denar iz naslova sofinanciranja letnega programa športa za leto 2021 preko javnega razpisa, kakšno je bilo poslovanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi v letih 2020 in 2021 in kako so se finančno odvijali tokovi iz naslova sanacij plazov.

Med zavodi pa dve šoli, zdravstveni dom in zasavska agencija

Alojz Slavko Jelševar

Kot izhaja iz Programa dela Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2022, ki ga je na ponedeljkovi seji občinskega sveta predstavil predsednik tega organa Alojz Slavko Jelševar, bodo vsebinsko in finančno preverili poslovanje tudi nekaterih zavodov, kateri (so)ustanoviteljica je zagorska Občina. Poleg Jelševarja bodo nadzore opravljali še člani Albin Pražnikar, Katarina Hočevar, Mitja Lazar in Ljudmila Regancin.

Poglobili se bodo v letna poročila Regionalne razvojne agencije Zasavje, Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi, Osnovne šole Ivana Kavčiča Izlake in Glasbene šole Zagorje ter Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi.

Tudi poslovanje Kulturnega centra Delavski dom bo pod lupo

Nadzorni odbor se bo dotaknil tudi dokumentov notranje revizije in Zaključnega računa Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 kot tudi realizacije Proračuna Občine Zagorje ob Savi za obdobje od januarja do junija 2022.

Petčlanski nadzorni odbor sicer za namen svojega delovanja načrtuje porabo devet tisoč evrov za namen izplačila nadomestila  za nepoklicno opravljanje svoje funkcije(sejnine, nagrade), za kritje materialnih stroškov pa so predvideli tisočaka.

SORODNI ČLANKI:

8 javnih zavodov in investicij pod lupo nadzornikov

- Oglaševanje -

Najbolj brano


Preberite tudi

Delavnice v trboveljskih KS-ih: Naredili bodo vizijo mesta

Trboveljska občina bo v naslednjih dneh pripravila delavnice po vseh krajevnih skupnostih, zato da bi skupaj sestavili vizijo in cilje nove strategije Občine Trbovlje.  "Vaš...